Siri Haugan Holden, daglig leder i NKA

Hvordan står det til i arrangør-Norge?

21.05.2024

Vi vet at å rapportere på kostnader, inntekter og publikumsbesøk ikke er det som frister mest. Men hvordan skal vi klare å påvirke politikerne våre uten harde fakta? 

Norske Kulturarrangører er Norges største arrangørorganisasjon. Hvert år samler vi inn nøkkeltall fra medlemmene våre, for å kunne drive et godt interessepolitisk arbeid på vegne av feltet.  

 

Kulturrådets rapport «Kunst i tall» (2022) viser at livebransjen står for over 60 prosent av de totale musikkinntektene i Norge. Det er viktig informasjon for oss som hver dag jobber for å bedre rammevilkårene for arrangørfeltet. Men hvor mange festivaler, visningsarenaer og spillesteder finnes det her til lands? Hvor mange arbeidsplasser representerer arrangørene? Hvor mange jobber frivillig? Og hvor stor er omsetningen på arrangørfeltet? 

 

Statistikkrapportering står nok ikke øverst på alle arrangørers ønskeliste, men kan vi greie å la oss motivere av alt vi har å vinne på å vite mer om hvem vi er? 

 

God og oppdatert statistikk fra medlemsmassen er nemlig avgjørende for at vi i Norske Kulturarrangører skal kunne drive et effektivt og kunnskapsbasert interessepolitisk arbeid. Uten tall på hva arrangørfeltet representerer er det vanskelig å nå gjennom hos politikere, offentlige myndigheter og andre beslutningstakere.  

 

I disse dagene sendes den siste påminnelsen om å levere nøkkeltallene for 2023 ut. Vi håper dere vil sette av litt tid til å svare.  

 

Har du spørsmål om rapporteringen av nøkkeltallene? Ring administrasjonen på 22 20 00 22 eller send en e-post til post@arrangor.no