Fornøyd festivalgjest mottar vegetarisk mat fra matbod med blide selgere.
Prosjektet Grønnere mat på arrangementer hjelper arrangører å redusere eget klimaavtrykk. Foto: Tara Kristin Lysfjord

Grønnere mat på arrangementer – gratis rådgivning til arrangører

14.02.2024

Oslo Vegetarfestival står bak prosjektet Grønnere mat på arrangementer som skal bidra til å redusere arrangørenes CO2-utslipp. Nå kan arrangører i Oslo kan få gratis hjelp til å servere grønnere mat på egne arrangementer.

Grønnere mat på arrangementer

– Et måltid med rødt kjøtt slipper ut 7–25 ganger mer CO2 enn et plantebasert måltid, så det å selge flere plantebaserte retter og redusere andelen kjøtt som selges er effektive tiltakt for å redusere CO2-utslippet fra mat på arrangementer, sier Heidi Røneid, prosjektleder for Grønnere mat på arrangementer

Gjennom prosjektet vil Oslo Vegetarfestival bidra til å redusere arrangørers CO2-utslipp fra mat. Nå ønsker de å komme i kontakt med festivaler, konferanser, kulturhus og andre som vil bli en del av prosjektet.

– Tilbakemeldingen fra arrangører går stort sett ut på at de ønsker å servere mer bærekraftig og plantebasert mat, men at mattilbyderne ikke nødvendigvis har nok kunnskap. De plantebaserte rettene blir derfor ikke like bra som de andre rettene, og selger gjerne dårligere. Dette er en utfordring vi har lang erfaring med å løse, fortsetter Røneid.

 

Tilskudd fra Oslo kommune skal komme flere arrangører til nytte

Røneid er nemlig også gründer av Oslo Vegetarfestival, som siden 2010 har spredt plantebasert matglede til tusenvis av besøkende. Oslo Vegetarfestival har også jobbet sammen med andre arrangører for å øke andelen plantebasert mat, og fikk nylig støtte fra Oslo kommune til prosjektet Grønnere mat på arrangementer.

– På grunn av støtten fra Oslo kommune har vi mulighet til å hjelpe arrangører i Oslo uten at det koster noe for dem. Vi samarbeider også gjerne med arrangører over hele landet og finner modeller som gjør det mulig, sier Røneid.

Gjennom prosjektet kan de bistå både festivalarrangører, konferanser, kulturhus m.fl. med følgende:

  • Hjelp til interne, eksisterende og eventuelle nye mattilbydere for å sørge for at plantebaserte retter er fristende, mettende og fullverdige, og at disse leverer med tanke på smak og kvalitet. Dette kan for eksempel være forslag til retter, meny, hva rettene bør kalles og lignende.
  • Bistå med kommunikasjon til både mattilbydere og publikum om hvorfor de skal velge plantebasert og miljøgevinsten av dette på en måte som gjør at publikum ønsker å velge plantebasert.
  • Anbefale konkrete mattilbydere som lager god plantebasert mat
  • Koble aktørene sammen med andre samarbeidspartnere dersom de f.eks. ønsker å kartlegge utslipp fra mat, arrangere kokkekurs for kokker/matboder eller lignende.

 

Foto: Marthe Haarstad

 

God erfaring

Oslo Vegetarfestival har lang erfaring med å hjelpe arrangører, og har siden 2022 blant annet hatt ansvaret for maten til publikum på Månefestivalen i Fredrikstad. 

–  Månefestivalen tok et bevisst valg om å kun servere plantebasert mat på arrangementet, som har redusert CO2-utslippet enormt. Arrangøren fikk mye ros for valget, men det var også mange som var opprørt – en person dukket til og med opp i en «onepiece» med pølser for å vise misnøyen. Folk var nok redde for at de ikke skulle bli mette eller at maten ikke skulle være god, men da de fikk smake maten under festivalen var de fleste veldig fornøyde. Salget fra maten var omtrent det samme det første året etter endringen, men året etter, i 2023, økte matsalget med 20 prosent, til tross for at festivalen gikk fra fire til tre dager, sier Røneid.

Også Månefestivalen er fornøyd med resultatet.

–  Månefestivalens samarbeid med Oslo Vegetarfestival har vært et lykketreff, kvaliteten på mattilbudet har vært fantastisk bra, men det beste er at vi har redusert festivalens klimapåvirkning betydelig ved å gå over til kun plantebasert mat. Samtidig kan vi vise til økt omsetning på matsalget, så vi nøler ikke med å anbefale Oslo Vegetarfestival som samarbeidspartner. De er godt organiserte med full kontroll og er en glede å samarbeide med, sier Torill Frydenlund, daglig leder i Månefestivalen.

 

Gratis rådgivning til Oslobaserte arrangører

Dersom ditt arrangement ønsker å komme i kontakt med Grønnere mat på arrangementer kan Heidi Røneid kontaktes på heidi@oslovegetarfestival.no. Inkluder informasjon om arrangementet, hvor mange personer dere serverer i løpet av et arrangement (eller i året hvis dere driver et kulturhus) og hva dere ønsker hjelp til. Ved stor pågang vil prosjektet prioritere arrangementer som når mange/der samarbeidet gir størst effekt.