NKAs nye arrangørfaglige rådgivere Rauand Ismail og Jenny Ulleland.
Rauand Ismail og Jenny Ulleland er NKAs nye arrangørfaglige rådgivere.

Disse blir nye rådgivere i NKA

01.02.2024

Jenny Ulleland og Rauand Ismail er nyansatt som arrangørfaglige rådgivere i Norske Kulturarrangører. 

De siste årene har Norske Kulturarrangører (NKA) utviklet seg fra en konsertarrangørorganisasjon til en organisasjon som favner bredden av kunst- og kulturlivet, og videreutviklingen av organisasjonens interessepolitiske og kompetansehevende arbeid står høyt på agendaen. 

– Vi var heldige og endte opp med en rekke svært sterke søkere i ansettelsesprosessen. Ulleland og Ismail skilte seg ut som to solide kandidater som bringer med seg vesentlig erfaring og ny kompetanse. Vi er glade for å kunne toppe laget med to nye kolleger med ganske ulike arbeidsbakgrunner, som vil utfylle hverandre godt, sier daglig leder i NKA Siri Haugan Holden. 

– Jeg gleder meg stort til å få jobbe med arrangører over hele landet, og til å aktivt bidra til å styrke og utvikle arrangørfaget – og det sammen med en helt utrolig bra gjeng i NKA, sier Ulleland, som tiltrer 5. februar.  

Ulleland er utdannet kulturprosjektleder fra BI og har solid erfaring fra arrangørfeltet. Hun har bakgrunn som bookingansvarlig hos Flott Gjort AS og Røverstaden, og har blant annet også vært frivilligkoordinator for Øyafestivalen og Slottsfjell.  

Med flere år som bystyremedlem og heltidspolitiker bak seg har Ismail inngående kjennskap til politikkområder som er avgjørende for arrangørfeltet, både miljø, samferdsel, kultur og byutvikling. Ismail har erfaring fra kulturjournalistikken og fra fagutvalg i Kulturrådet, og har i en periode også vært fungerende leder i Oslo MDG.  

– Jeg gleder meg til å jobbe for at landets musikk- og kulturarrangører får de beste forutsetningene for å gjøre jobben sin. Arrangørfeltet står overfor en rekke utfordringer, enten det dreier seg om klima- og miljøavtrykk, tilgangen på kulturell infrastruktur eller økonomiske rammevilkår for å nevne noen. Det arbeidet gleder jeg meg til å ta fatt på sammen med medlemmene våre og en samlet kulturbransje, sier Ismail, som starter 1. mars.  

– I urolige tider spiller kunsten og kulturen en særlig viktig rolle, og arbeidet for å bedre kulturarrangørenes rammevilkår er viktigere enn noensinne. Her er vårt viktigste verktøy en handlekraftig stab med øret mot bakken, og i så måte kunne vi ikke vært mer fornøyde med vår nye rådgiverduo, sier Holden. 

– Vi vil også benytte anledningen til å takke Anders Tangen for hans betydelige innsats for norsk og europeisk arrangørfelt gjennom ti år. Hans engasjement og kompetanse har vært svært viktig for å etablere den posisjonen NKA har i dag, og vi ønsker ham lykke til videre.  

Tangen starter i en nyopprettet stilling som daglig leder i Bærum Kulturråd 1. april.  

 

Omrokkering i NKA-staben 

Tidligere arrangørfaglig rådgiver i NKA Nyaling Saidy Kiil gikk 1. januar 2024 over til stillingen som rådgiver for marked og kommunikasjon, etter Andreas Feen Sørensen. Ismail og Ulleland utgjør dermed NKAs nye rådgiverteam, og overtar for Tangen og Kiil. Mariann Skjerdal fortsetter som organisasjonens administrasjonskoordinator, og Siri Haugan Holden som daglig leder.  

NKA er en landsomfattende interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører på kulturfeltet. Organisasjonen har over 460 medlemmer, som representerer alt fra festivaler og konsertforeninger til bibliotek og kulturhus, og som dekker et mangfold av kulturuttrykk og sjangere. NKA jobber for å forbedre arrangørfeltets rammebetingelser, og for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i over landet.