#

Til alle bookere der ute

17.04.2023

Hva er utfordringene knyttet til programmering av livemusikk, og hvordan oppnår man sosialt og kunstnerisk mangfold på scenen? Dette skal Live DMA undersøke gjennom å intervjue bookere fra hele Europa. Vil du bidra med dine refleksjoner? 

 

Live DMA

Norske Kulturarrangører (NKA) er Norges representant i det europeiske arrangørnettverket Live DMA, som består av 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land. Medlemsorganisasjonene i Live DMA representerer til sammen over 3800 spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangørvirksomheter i Europa og nettverket jobber for å styrke europeisk arrangørbransje. 

 

Forskningsprosjektet

Live DMA søker nå norske bookere til en europeisk undersøkelse om booking-praksis hos spillesteder. Det overordnede målet med forskningsprosjektet er utarbeidelsen av en europeisk rettferdig praksis på musikkarrangørfeltet. Underordnet vil undersøkelsen identifisere utfordringer og problemstillinger som bookere møter i arbeidshverdagen, i det unike skjæringspunktet mellom kunst og det kommersielle. Et annet moment i forskningsprosjektet er ønsket om å tilrettelegge for mer sosial og kunstnerisk diversitet. For å oppnå dette er økt forståelse og transparens essensielt. 

 

Svar på undersøkelsen! 

Første del av undersøkelsen vil være kvantitativ, og bookere som ønsker å delta kan melde seg på i et superkort spørreskjema. Skjemaet inkluderer også en kort beskrivelse av studien. Påmeldte vil deretter bli tilsendt undersøkelsen på mail mot slutten av April.

 

Jeg vil bidra til forskningsprosjektet