Balansepotten - søk midler sammen med oss!

Søk midler fra Balansepotten

12.10.2023

Gjennom Balansepotten deler Balansekunst ut 1 455 000 kr til prosjekter som bidrar til et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nå kan du søke om tilskudd for 2024, sammen med oss i NKA!

Om Balansekunst

Personer med minoritetsidentiteter er underrepresentert i norsk kulturliv. Hvem som sitter i maktposisjoner bestemmes ofte av inngrodde strukturer, normer og rekruttering via nettverk. Balansekunst jobber for å motvirke disse strukturene gjennom å spre kunnskap og å veilede kunst- og kulturorganisasjoner i likestillings- og mangfoldsarbeid.  Dette er bakgrunnen for Balansepotten, som Balansekunst har ansvar for å fordele. Frist for å søke midler fra Balansepotten er 25. oktober. 

 

Søk midler med oss i NKA

Medlemmene i NKA er vår største ressurs, og nå ønsker vi å høre fra dere! Har du en idé til et initiativ som omhandler mangfold, eller et prosjekt om tilgjengelighet som mangler midler for å igangsettes? La oss søke Balansepotten sammen! 

 

Send en mail til nyaling@arrangor.no, med din idé eller ditt prosjekt. 

Les mer om Balansepotten på Balansekunst sine nettsider