Illustrasjonsbilde av Pexel fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde av Pexel fra Pixabay.

Søk EU-midler fra LIVEMX

20.11.2023

Det skal deles ut 4 millioner euro for å styrke den europeiske musikksektoren. Nå kan du søke om midler til ditt prosjekt!

LIVEMX er et prosjekt som skal bidra til en mer mangfoldig og bærekraftig musikksektor i Europa. En sentral del av prosjektet er en støtteordning utformet for å imøtekomme spesifikke behov innenfor den europeiske musikkbransjens økosystem. Første søknadsfrist er 6. januar 2024.

 

Støtteordningen har tre fokusområder

Støtteordningens funksjon er å svare på en eller flere av disse utfordringene som musikkbransjen står ovenfor i dag.  

Booking

Ordningen skal stimulere til turnésamarbeid, karriereutvikling og kunstnerisk mangfold, og/eller tilby løsninger for spillesteder for å kompensere økonomisk risikoen. Dette kan gjøres gjennom samarbeid rundt bookingstrategier, eller ved å utvikle nye strukturer for å sikre avkastning på investeringene.

Bærekraft

Ordningen skal bidra til å redusere spillestedenes karbonavtrykk og deres innvirkning på miljøet, samtidig som de er sosialt rettferdige og økonomisk levedyktige.

Publikumsutvikling

Tilskudd gis til initiativer som bygger fellesskap, bidrar til publikumsmangfold,  gjennom erfaringsutveksling eller andre samarbeid. 

 

Mer informasjon og ressurser

For mer informasjon om støtteordningen og søknadsprosessen, besøk LIVEMX sin nettside. LIVEMX har også delt en veiledningsvideo som kan være nyttig i søknadsprosessen. 

 

Digitalt seminar for informasjon og inspirasjon 

LIVEMX arrangerer også et digitalt seminar torsdag 23. november kl. 12.00, som er åpent for alle potensielle søkere. Seminaret vil presentere prioriteringene til LIVEMX (innenfor bookingstrategier, publikumsutvikling og bærekraft), med eksperter på disse feltene. Ekspertene vil diskutere etablerte utfordringer i bransjen, hva som kan være mulige strategier for å håndtere disse, og hvilke typer samarbeid som kan være aktuelle for støtteordningen. 

Registrer deg her for å delta på "Meet the Experts - Live Music Venues"

 

Digitalt seminar med Q&A

Live DMA arrangerer også et digitalt seminar med spørsmål og svar tirsdag 5. desember kl. 14.00. Dette vil være siste sjanse for å få svar på dine spørsmål knyttet til søknaden og søknadsprosessen.

Registrer deg her for å delta på Q&A

 

LIVEMX - et samarbeid mellom Live DMA, NOVA+ og EMEE

Norske Kulturarrangører er Norges representant i det europeiske arrangørnettverket Live DMA, som består av 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land. Medlemsorganisasjonene i Live DMA representerer til sammen over 3800 spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangørvirksomheter i Europa og nettverket jobber for å styrke europeisk arrangørbransje. Live DMA-nettverket er initiativtakere til LIVEMX-prosjektet og støtteordningen, sammen med konsulentselskapet INOVA+ og EMEE; et nettverk som består av 27 musikkeksportkontorer i Europa.