Person ikledd oransje genser på en forhøyning foran barrikadene på en festivalscene. I bakgrunnen et utendørs festivalområde og publikummere. Foto.
Mira Svartnes Thorsen under årets Ravnedalen Live. Foto: Helge N. Olsen.

Snakker arrangørenes sak foran EU-kommisjonen

08.09.2023

Denne uken har NKA-medlem Mira Svartnes Thorsen stått foran EU-kommisjonen for å presentere en europeisk rapport om bærekraft i kulturlivet.

Til EU-kommisjonen

Rapporten er et resultat av et møte i Voices of Culture, hvor Thorsen i juni deltok som representant for arrangørnettverket Live DMAs europeiske arbeidsgruppe for bærekraft. Rapporten er svar på en bestilling fra EU om hvordan kultursektoren og den kreative industrien kan bidra til å drive frem det grønne skiftet og besvare energikrisen vi står overfor.

 

Mira er styreleder i Dirty Old Town og festivalsjef i Ravnedalen Live, to aktører som har gjort seg bemerket nasjonalt med sitt bærekraftsarbeid. De siste årene har de holdt øynene rettet mot et systematisk og langsiktig arbeid for å bidra til en bærekraftig fremtid. Festivalen har lagt stor vekt på bærekraft i alle ledd og har høye ambisjoner på området. De har som mål å være landets mest bærekraftige festival.

 

– Thorsen har vært en god representant for Norske Kulturarrangører (NKA) i den europeiske arbeidsgruppen. Vi er stolte av å kunne vise frem dette arrangørmedlemmet vårt. Thorsen representerer et medlem som beviselig er langt frem i skoene når det gjelder bærekraft, og har erfaring som løfter arbeidet hennes opp på europeisk nivå, sier Siri Haugan Holden, daglig leder i NKA.

 

Voices of Culture

Voices of culture er en strukturert dialog mellom EU og EU-kommisjonen, der formålet er å gi kultursektoren en plattform for å komme med innspill til EU-kommisjonen. På denne måten skal kulturlivet fungere som katalysator og pådriver for de nødvendige

endringene. Gjennom idémyldringsmøter med utvalgte representanter fra feltet utarbeides det rapporter som deretter presenteres og diskuteres foran kommisjonen. I juni ble det avholdt et møte om kultursektoren og kreative næringer som drivere for det grønne skiftet, hvor Thorsen deltok.

 

– Det er vi i kulturlivet som skaper drømmer. Vi beveger folk, vi er omstillingskompetente og vi er nysgjerrige. Nå som vi skal endre på det meste av det vi holder på med, trenger vi en sterk kultursektor. Vi trenger nye møteplasser hvor vi kan bli inspirert til å bygge en bedre verden, sier Thorsen.

 

Europeisk nettverk

Live DMA har satt sammen en arbeidsgruppe som består av medlemmer av Live DMA og representanter fra de ulike medlemslandene, og har sett på hvordan kulturlivet kan bidra til en bærekraftig utvikling. Gruppen har bestått av representanter fra fem land: Spania, Frankrike, Norge, Belgia og Tyskland. Sekretariatet til European Jazz network har deltatt som gjest i gruppen. Arbeidsgruppen har diskutert nødvendige tiltak som vil bidra til en bærekraftig utvikling for kulturlivet.

 

Live DMA

Norske Kulturarrangører er Norges representant i det europeiske arrangørnettverket Live DMA, som består av 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land. Medlemsorganisasjonene i Live DMA representerer til sammen over 3 800 spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangørvirksomheter i Europa og nettverket jobber for å styrke europeisk arrangørbransje.