#

Seminar om grønne arrangementer på Tons of Rock!

17.04.2023

I forbindelse med Tons of Rock inviteres norske og rumenske festivalarrangører til seminar om grønne arrangementer, som del av et EØS-prosjekt. Electric Castle Festival, Posada Rock og Summer Well er noen av de rumenske festivalene som kommer. Nå kan norske festivalarrangører søke om å delta.

Hvem kan søke?

Alle arrangører som har fokus på klima og miljø og som har ambisjoner om å drive mer bærekraftig kan søke. Du må også være villig til å vurdere et samarbeid med en rumensk festival. Det vil være obligatorisk å delta på seminaret 21. og 22. juni, deltakelse på Tons of Rock er frivillig. 

Søknadsfrist: 3. mai. 

Søk her

Green rocks!

21. og 22. juni inviterer Norske Kulturarrangører, Kulturdirektoratet, Riksantikvaren og det rumenske kulturdepartementet norske og rumenske festivaler til seminar og networking med fokus på grønne arrangementer. Inntil 15 festivaler fra hvert land kan delta. Målet med Green rocks! er å lære av hverandre og få inspirasjon på veien mot mer miljøvennlige arrangement på tvers av landegrenser.

De utvalgte festivalarrangørene er forpliktet til å delta på et to-dagers seminar i Oslo (21. – 22. juni 2023) i forbindelse med Tons of Rock. Alle deltakerne vil få akkreditering til festivalen. Dersom du driver en festival utenfor Oslo får du dekket reise og opphold, i tillegg til akkrediteringen.

Hvis du finner en festival du ønsker å samarbeide videre med vil det også bli mulig å søke om reisestøtte for å besøke den aktuelle festivalen i Romania.

 

Et EØS-prosjekt

Kulturdirektoratet, Riksantikvaren og Kulturdepartementet i Romania har sammen søkt EØS-midler til prosjektet Green rocks. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Kulturdirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammene i EØS-midlene, og bidrar til å utforme kulturprogram i samarbeid med mottakerlandene. EØS-midlene til kultur skal bidra til å styrke det europeiske kulturfeltet, med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Kultursamarbeidet skal også bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling.