Frivillige på Fredvika festival. Foto: Jonathan Vivaas Kise
Frivillige på Fredvika festival. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Rekruttér frivillige til din festival på frivillig.no

17.04.2023

Frivillighet Norge sin nettside, frivillig.no, kan brukes i rekrutteringen av frivillige til din festival. Nettsiden fungerer som en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag, og det finnes en egen kategori for festivaler. Det aller beste oppslagstavlen er gratis å ta i bruk for alle kulturfestivaler! 

 

I disse dager planlegger Frivillighet Norge en sosiale medier-kampanje, hvor festivaler som bruker oppslagstavlen deres kan få ekstra gratis promotering. For å bli promotert må man bare legge ut et oppdrag på frivillig.no, og sende e-post til kontakt@frivillig.no med lenke til festivaloppdraget. Kampanjen løper fra 24.–30. april.

 

Frivillig.no kan være et nyttig verktøy i rekrutteringen til sommerens festivaler. Ved å ta i bruk nettsiden kan en nå ut til en større bredde av folk, utenfor eget nettverk og målgruppe. Bare i januar i år var over 80 000 inne på nettsiden, og trafikken er spredt ut over hele landet.

 

Med frivillig.no kan festivaler synliggjøre seg for en viktig gruppe mennesker, nemlig de som ønsker å jobbe frivillig men mangler oversikten over mulighetene. Av de besøkende på nettsiden har 43 prosent aldri vært frivillige før, så dette kan også være en viktig kanal for å rekruttere helt nye frivillige ildsjeler.

 

For blant andre Pstereofestivalen fungerer oppslagstavlen på frivillig.no som et supplement til egne rekrutteringskanaler. Synliggjøring er nøkkelen for å tiltrekke seg frivillige. Folk er i første omgang nødt til å få vite om festivalen og muligheten til å engasjere seg, før de tar steget videre og melder seg på.

 

For å registrere seg på frivillig.no trenger man kun et organisasjonsnummer og en e-post. Når organisasjonssiden er opprettet, kan man legge ut oppdrag på oppslagstavlen helt gratis. Det skilles mellom langvarige og kortvarige oppdrag. Dermed kan tavlen være nyttig både for arrangører av enkeltstående konserter, og lengre prosjekter.

 

Les mer om frivillig.no som verktøy i festivalrekrutteringen her!