Fargerik plakat med tekst og bilder av Marthe Berg, Mika Christoffersen og Jesper Holck. Tekst i bildet: Tilgjengelige kulturarrangementer. Webinar 1. november kl. 10:00. Universell utforming og tilgjengelighet på kunst- og kulturarenaer. Grafikk og foto.
1. november inviterer NKA til webinar om tilgjengelige kulturarrangementer.

Ny sjanse: Webinar om tilgjengelige kulturarrangementer

16.10.2023

Vi gjentar suksessen og inviterer til nytt webinar om tilgjengelige kulturarrangementer onsdag 1. november kl. 10:00. 

Fikk du ikke med deg forrige ukes webinar, får du nå en ny sjanse til å lære mer om hvordan dere kan gjøre egne arrangementer tilgjengelig for flere. Sammen med Roskilde Festival inviterer vi til nytt webinar. Roskilde Festival har gjennom mange år arbeidet for å skape rettferdige og likeverdige miljøer på tvers av ulikheter. Festivalen har hatt et stort fokus på tilgjengelighet og universell utforming for å bedre opplevelsen til både publikum og frivillige, og vil under webinaret dele erfaringer fra eget arbeid med tilgjengelighet og mangfold. NKAs kursholder Marthe Berg vil gi en introduksjon til Tilgjengelighetsmerket og kommer til å dele flere nyttige verktøy til tilgjengelighetsarbeidet. Hun vil vise hvordan arrangører med enkle grep og få ressurser kan gjøre egne arrangementer tilgjengelig for nye publikummere, samt senke terskelen for deltakelse blant frivillige. 

 


Roskilde Festival – mangfold, likeverd og tilgjengelighet

Roskilde Festival er en av Danmarks største kulturinstitusjoner og har rundt 130.000 deltagere hvert år, hvor cirka 30.000 av dem er frivillige og 2000 er engasjert som helårsfrivillige. Dette betyr at de er Danmarks fjerde største by. Hvem som kan delta og trives i festivalbyen står derfor sentralt i arbeidet. Festivalen arbeider med et fokus på mangfold, likeverd og tilgjengelighet, ut fra prinsipper om universell utforming og trivsel. Til dette webinaret har vi med oss Mika Christoffersen, programleder for frivillighet og engasjement, og Jesper Holck, som jobber med å sikre god tilgjengelighet på festivalen. De vil fortelle litt om hvordan festivalen jobber med tematikken på et overordnet nivå, trekke frem konkrete prosjekter og dele egne erfaringer fra arbeidet. 

Mer informasjon om Roskildefestivalens arbeid kan du også finne i deres handlingsplan for mangfold og likeverd (PDF).

 

Tilgjengelighetsmerket

Omlag 1/4 av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse. Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangementer på grunn av mangelfull informasjon om tilgjengelighet og usikkerhet rundt hvor godt arrangement er tilrettelagt. Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer. Tilgjengelighetsmerket driftes av Norske Kulturarrangører og har som formål å heve bevisstheten hos arrangører, samt bidra til bedre informasjon til publikum. Det er ikke alltid mulig å oppfylle alle krav til tilrettelegging, men mye kan løses gjennom bevisstgjøring. På webinaret vil du få mer informasjon om Tilgjengelighetsmerket og hvordan dere kan bli en mer tilgjengelig arrangør.

 

Webinar

Onsdag 1. november kl. 10:00–11:00 

Webinaret er åpent for alle. Deltakelse krever påmelding. 


PÅMELDING

Lenke til Zoom og annen relevant informasjon vil bli tilsendt i forkant av webinaret.

 


Prosjektet gjennomføres med støtte fra Bufdir.