Publikum sett fra siden på utendørs konsert. I bakgrunnen en scene og et vann.
Illustrasjonsbilde fra Pstereo 2022. Foto: Frøy Elisabeth Hamstad

Norske Kulturarrangører på Arendalsuka

14.08.2023

Denne uken er det duket for Arendalsuka og Norske Kulturarrangører bidrar på to programposter under årets arrangement. 

NKAs programposter

Torsdag 17.08.23, 10:00 – 11:30. 

Når skal vi klippe snora for det frie feltets tiår?

I samarbeid med Arrangørforum og Norsk musikkråd inviterer vi til rapportlansering om profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet, samt debatt med mål om løsninger for et presset arrangørfelt.

 

Torsdag 17.08.23, 15:00 – 16:00. 

Look to Sweden? Kan en fast lav kulturmoms gi bedre vilkår for kulturnæringene?

I samarbeid med Virke og Musikkindustriens Næringsråd inviterer vi til politisk debatt. I dag er det store forskjeller og stor usikkerhet knyttet til tolkning av mva.-regelverket for kultur og kreative næringer. Dette krever betydelige administrative ressurser hos virksomhetene og bidrar til konkurransevridning mellom ulike ledd i verdikjeden. Vi starter med en kort introduksjon fra Virke, og følger opp med konkrete eksempler fra næringslivet før vi avslutter med diskusjon med politikerne. 

 

Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. 

NKA er til stede på Arendalsuka 16. – 18. august. Håper vi ses og huk gjerne tak i oss i løpet av arrangementet for en prat.  

 

Program Arendalsuka