Illustrasjonsbilde fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde fra Pixabay.

NKA søker festivaler til vertskap for praktikantprogram i 2023

12.01.2023

Mange arrangører har utfordringer med å rekruttere nok folk på både crew- og ledernivå, og problemet har blitt ytterligere forsterket etter flere år med pandemi. Vi søker nå etter fire festivaler som ønsker å være vertskap for et praktikantprogram sommeren 2023. Målet med prosjektet er å løfte rekrutteringen og kompetansen på arrangørfeltet.

Praktikantprogrammet er en del av NKAs prosjekt for rekruttering og lederutvikling i arrangørfeltet, som streker seg fra 2022 til 2024.

Festivaler fra hele landet kan søke om å ta del i sommerens praktikantprogram, der man skal ta imot inntil 15 ivrige og engasjerte arrangørspirer på sin festival. Vi ønsker god geografisk spredning og er i utgangspunktet på jakt etter én festival fra Nord Norge, én fra Midt Norge, én fra Vest Norge og én fra Sør/Øst Norge.

Søk her

 

Målsetning med programmet

 • Gi 18 til 26-åringer en variert praksis ved inngangen til musikkbransjen generelt, og festivalfeltet spesielt
 • Koble NKAs festivalmedlemmer med unge arrangørtalenter
 • Bidra med kompetanseheving og rekruttering til arrangørfeltet
 • Opprettholde og utvikle kvaliteten på allerede etablerte festivaler

 

Programinnhold

Praktikantene i programmet vil ha en egen mentor/gruppeleder som vil følge dem underveis i avviklingen. Denne personen skal rekrutteres av vertsfestivalen og er fortrinnsvis en person som har fartstid fra festivalen og som kjenner festivalen godt. Mentoren vil få to dagers opplæring fra NKA tidlig i prosjektperioden. Sted og tid for opplæringen avtales nærmere.

Selve praktikantprgrammet starter med en todagers introduksjonssamling med vertsfestivalen, der mentoren vil gjennomgå forberedelser og relevante temaer som praktikantene vil arbeide med under avvikling. Eksempler på temaer som bør gjennomgås er produksjon, sikkerhet, billetthåndtering, akkreditering, servering, backstagearbeid, lederskap etc. Samlingen skal gjennomføres før perioden for festivalens avvikling starter og det er ønskelig at samlingen arrangeres i nærheten av festivalområdet. 

Praksisdelen ute hos arrangørene skal vare fra første oppriggsdag til siste nedriggsdag og bestå av varierte produksjonsoppgaver som har vært gjennomgått på introduksjonssamlingen. 

Alle praktikantene mottar et mindre honorar for praksisdagene som dekkes av NKA.

 

Hva kreves av vertskapsfestivalen?

 • Festivalen må avholdes i sommerferien (uke 26-33)
 • Ha en god metodikk og kontinuitet rundt rekruttering og medarbeiderutvikling
 • Stille til rådighet en person som kan ta på seg rollen som mentor/gruppeleder for praktikantene. Det er ikke ment at denne personen skal sette av all sin tid til oppfølging av praktikantene under avvikling. Det skal også være rom for å sjonglere andre oppgaver.
 • Bidra til rekruttering av praktikanter i eget nettverk og nærområde
 • Være en veletablert festival

 

Hva får dere som vertskapsfestival?

 • Opptil 15 engasjerte unge mennesker i praksis på festivalen, i hele produksjonsperioden
 • Et nytt nettverk av unge mennesker som er interessert i bransjen, arrangørfaget og deres festival
 • Dekning av et stipend til hver av praktikantene
 • Dekning av kostnader til godtgjørelse av mentor
 • Introsamling for mentor på to dager med dekket reise og opphold
 • Medvirke i utvelgelse av praktikanter

 

Tidsfrister

Søknadsfrist vertskapsfestival: søndag 5. februar. Søk her.

Avgjørelsen om aktuelle festivaler er klar i midten av februar.

Utlysning for praktikantene gjøres i samråd med vertskapsfestivalene og starter i mars.

 

Kontakt

Har du spørsmål om praktikantprogrammet? Ta kontakt med arrangørfaglig seniorrådgiver i NKA, Anders Tangen, på 924 32 808 / anders(a)arrangor.no.