#

Med grønn arrangementsstandard står vi sammen for et bærekraftig arrangørfelt

14.04.2023

Klimakrisen angår oss alle, også arrangørfeltet. Derfor har vi lansert grønn arrangementsstandard, i samarbeid med Øyafestivalen. Grønn arrangementsstandard fungerer som en veileder for dem som ønsker å lage bærekraftige arrangementer, og er spesielt tilpasset kulturfeltet. Vi har tro på at konkrete mål, åpenhet og samarbeid er veien å gå for å minske vårt felles klimaavtrykk. Bli med i kampen for et mer bærekraftig arrangørfelt!

 

Med standarden ønsker arrangørfeltet å gå sammen for å skape felles mål og standarder som møter klimakrisens utfordringer. Standarden er ment som en enkel veileder som alle arrangører kan strekke seg etter i arbeidet for et mer bærekraftig arrangement. Den skal bidra til at man lager konkrete handlingsplaner, går i dialog med lokale myndigheter om tilrettelegging, engasjerer egne ansatte og møtes på tvers av arrangører og leverandører for å dele både fremskritt og utfordringer. 

 

I Norge finnes det per dags dato ingen nasjonale lovverk eller bestemmelser for bærekraftige arrangementer. På lokalt plan finnes det varierende type standarder og krav for arrangementer. Det er forventet at disse standardene og kravene vil øke som en del av leie- og tillatelsesprosesser i tiden som kommer. Et av hovedmålene med Grønn arrangementsstandard er å etablere felles forventninger til bærekraftige arrangementer over hele Norge.

 

Prinsipper og mål

Overordnet er det FNs Agenda 2030 som legger føringene for grønn arrangementsstandard. Her er det et uttalt mål om at arrangører kutter 55% av sine klimautslipp i 2030 sammenliknet med 2005. Videre finnes delmål på områdene bærekraftledelse og styring, innkjøp, energibruk, transportutslipp, mat og avfallshåndtering. Les mer om disse på landingssiden til grønn arrangementsstandard

 

De førende prinsippene som inngår i standarden er: 

  • Å løse klimautfordringene angår oss alle, og som arrangør forplikter vi oss til å jobbe kunnskapsbasert, metodisk og langsiktig med tiltak for å nå våre mål.
  • Gjennom åpenhet og deling vil utvikling gå fortere, og ved å signere forplikter vi oss til samarbeid og dialog med hverandre.
  • Vi setter oss konkrete mål for 2025 og 2030, og forplikter oss gjennom det til å måle våre egne utslipp om vi ikke allerede gjør det.

Ønsker din virksomhet å stille seg bak disse prinsippene? 

LES MER OG BLI MED