#

Kulturroms fagsamling for teknisk ansvarlige - Reisestøtte til medlemmer

23.01.2023

Tradisjonen tro arrangerer Kulturrom fagsamling for teknisk ansvarlige, med relevante foredrag og sosialt samvær for deg som er teknisk ansvarlig på en kulturarena. Årets samling er på Tou Scene i Stavanger, 13. mars. 

Årets overordnede tema blir «vedlikehold og daglig teknisk drift av scene» og tematikk som skal gjennomgås er vedlikehold, enkle reparasjoner og hvor grensen går for hva som er et teknisk ansvarlig sitt ansvarsområde og når man må ringe en elektriker/reparatør. I løpet av samlingen vil man også være innom HMS/brannsikkerhet på spillested, helserisiko ved kveld/natt jobbing og fremtidens bemanningsløsninger for konsertscener. Mer info om programmet kommer fortløpende.

For oppdatert informasjon kan du følge med i Facebookarrangementet her. 

Det blir fellesmiddag etter fagprogrammet er over, med gode muligheter for å møte kollegaer og få seg noe godt i glasset.

Dato: Mandag 13. - tirsdag 14. mars
Tid: kl 09.00
Sted: Tou Scene, Stavanger

Strømming: Kulturrom undersøker muligheten for å strømme noen av sesjonene under årets samling. Dette er ikke avklart enda. 

Reisestøtte

Medlemmer av Norske Kulturarrangører som ønsker å delta på samlingen kan innvilges reisestøtte på inntil 1000 kroner permedlem. Ta kontakt med Anders Tangen på anders@konsertarrangor.no for mer informasjon.

 

Overnatting

Kulturrom har i samarbeid med Tou Scene en Hotellavtale i Stavanger. 1300,- for enkeltrom og 1500,- for dobbeltrom. Kontakt torstein@kulturrom.no dersom du ønsker å benytte dette tilbudet. (Gjelder Scandic Stavanger City)


påmelding