Artist med mikrofon crowdsurfer på rygg over publikum. Publikum strekker hendene i været. Foto.
Illustrasjonsbilde fra Rockeklubben i Porsgrunn 2022. Foto: Ketil Hardy.

Konsekvensene av kulturmoms

04.09.2023

19. september kl. 18–19:30 inviterer Norske Kulturarrangører (NKA) til et digitalt medlemsseminar om kulturmoms.  

Musikkbransjen har i lang tid drøftet om det er ønskelig å komme inn under dagens merverdiavgiftssystem og den lavere merverdiavgiftssatsen som i dag gjelder på kulturområdet.  

 

I dag omfattes ikke billetter til musikk og scenekunst av den ordinære merverdiavgiftsplikten. I 2022 vedtok Norske Kulturarrangørers Landsmøte at det er ønskelig med en opprydding i dagens merverdiavgiftsregler, men i spørsmålet om hvorvidt en innføring av merverdiavgift er ønsket har meningene historisk spriket mer.  

 

De som er positive til en innføring melder om betydelige praktiske problemer som følge av unntaket, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne. Andre har vært bekymret for om en innføring vil kunne slå negativt ut for billettprisene og de frivillige arrangørene. 

 

Virkningen av å innføre merverdiavgiftsplikt på billettsalget i kultursektoren 

For å gjøre det enklere for NKAs medlemmer å ta stilling til spørsmålet har vi bedt Oddgeir Wiig, advokat og direktør i PwC Norway og en av Norges fremste merverdiavgiftseksperter, om å gjøre rede for hva slags påvirkning en innføring av merverdiavgift på billetter kan få for de ulike delene av NKAs medlemsmasse.

På seminaret vil Oddgeir Wiig presentere en fersk analyse av virkningene for arrangørfeltet. Deretter blir det mulig for medlemmene å stille spørsmål. Det vil også være mulig å levere kommentarer og innspill direkte til NKA. 

Last ned notatet

 
Påmelding 

Er du ikke medlem i NKA, men ønsker å bli klokere sammen med oss? Da kan du melde deg på som observatør (deltaker uten talerett).  

 

Påmelding til seminaret gjøres her innen 19. september kl. 12. Zoom-lenke sendes ut til de påmeldte etter påmeldingsfristen.  

 

Har du spørsmål om seminaret? Ta kontakt med daglig leder Siri Haugan Holden på 93 03 77 02 eller siri@arrangor.no