#

Klimakultur lager energiguide, og jakter lyse ideer!

28.09.2023

Sitter du inne med et godt eksempel, eller en kreativ ide til et nytt energitiltak? Klimakultur er i gang med å utarbeide en energiguide for kunst- og kulturfeltet. Guiden skal være gratis, og bidra til inspirasjon og opplysning for aktører i kulturbransjen. I den anledning trengs det eksempler på beste praksis fra kulturfeltet. 

Om Klimakultur

Klimakultur er et idealistisk samvirke hvis formål er å øke kunnskapen om, og engasjementet for klimarettferdighet i norsk kulturliv. FNs bærekraftsmål er den røde tråden som samvirket jobber ut i fra.

 

En energiguide for kulturfeltet 

Energiguiden som er under utvikling av Klimakultur, baserer seg på eksempler og ideer fra kulturfeltet selv. De ønsker derfor innspill på energitiltak som kan tas, på alle ulike nivåer. Guiden skal vise hvordan små og store energitiltak kan bidra til å skape en rettferdig og inkluderende omstilling av samfunnet vi lever i.

 

Kulturfeltet har en særegen mulighet til å påvirke i klimakampen

FNs klimapanel og EUs Green Deal er tydelige på hvilken essensiell rolle kulturfeltet har for å få til en rettferdig og kjapp omstilling til fornybar energi. Kunst- og kulturfeltet er et sted for visjonærer og guiden har plass til perspektiver som snur våre egne forestillinger på hodet. Hvilke kunst- og kulturorganisasjoner skaper en energi- og klimarobust fremtid for seg selv og andre? Hvordan blir kunstnere, musikere, arrangører og museer påvirket av klimaendringer og energikrise, og hva har vært og kommer til å være deres respons i tida framover? 

 

Samarbeidspartnere  

Norske Kulturarrangører er med som samarbeidspartner i prosjektet, sammen med Kulturrom, Norsk Kulturforum og Valdremusa. Guiden produseres med støtte fra ARENA - tilskuddsordningen for bygg og infrastruktur i Kulturrådet. Vi håper at denne guiden kan bidra til en bevisstgjøring om energibruk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 

Send dine gode eksempler og lysende ideer til erlend@klimakultur.no, og les mer om initiativet på klimakultur sin nettside.