Marion Ravn spilte en stemningsfull konsert i deilig sommervær på Kalvstock i 2023. Publikum i alle aldre fikk nyte konserten.
Marion Ravn på Kalvstock i 2023. Foto: Bendik Hassel

Frifond høsttildeling 2023

30.11.2023

Andre tildeling av Frifondmidler for 2023 er gjennomført, og i denne runden ble det delt ut 831 000 kroner til frivillige arrangører som skaper konsert-  og musikkprosjekter med og for unge.

Frifond-ordningen og utvalget

Andre tildeling av Frifondmidler for 2023 er gjennomført. I år har NKA mottatt over 1,4 millioner i Frifondmidler til fordeling, en økning på rundt 300 000 kr i forhold til tidligere år. Tildelingsutvalget kunne derfor være være rause i denne runden og det ble tildelt 831 000 kroner til arrangører som skaper gode konsert- og musikkprosjekter med og for unge. Søkerne har god geografisk spredning og representerer et bredt mangfold av arrangører fra studentforeninger til rockeklubber og folkemusikkfestivaler. 

 

Frifondutvalget er utnevnt av styret i Norske Kulturarrangører og bestod i denne runden av Marit Stokkenes og Åsa Paaske Gulbrandsen. Mariann Skjerdal fra administrasjon i NKA har vært saksbehandler for ordningen. Utvalget fokuserer på å fremheve gode og spennende prosjekter der satsingen på ungdom og ungdomsmedvirkning er tydelig. Denne runden ønsker utvalget å fremheve følgende prosjekter:

 

Livestockfestivalen/Kalvstockfestivalen
Kalvstockfestivalen er en barne- og familiefestival i regi av Livestockfestivalen og festivalen foregår over en dag. Alt av innhold foregår på barnas premisser. I 2023 var det publikumsrekord og utsolgt for billettene for første gang. I 2024 arbeider en med å utvikle festivalen flere hakk videre, både i form av innhold og kapasitet , med konserter, show, eventyr, rockeverksted og teaterworkshop.

Mer om Kalvstockfestivalen

Heme dine
Parallelt med folkemusikkfestivalen Heme dine har det de siste årene blitt arrangert sommerleir for unge, men en jobber nå med å utvikle og endre dette arrangementet til å bli både Heme dine Ung og Heme Mini, en storsatsning på barn og unge. Heme dine Ung er en ungdomsfestival som foregår parallelt med hovedfestivalen og Heme Mini en familiedag med drop-in kurs og familiearrangement tilpasset de yngste. Det er planlagt å danne en egen ungdomsarrangørgruppe der en kan gi ungdommene mer ansvar og eierskap, samt en arena for læring og utvikling. 

Mer om Heme Dine

Kalottspel
Kalottspel er Nord-Norges eneste festival og helårsarrangør innen folkemusikk og folkedans, og selve festivalen går av stabelen i uke 32 hvert år. Her skjer det konserter og kurs for store og små, men Kalottspel er også en viktig møteplass for unge, gamle, amatører og profesjonell. Det planlegges en rekke samspill- og dansekurs samt ungdomskonserten Kalottspel UNG der alle kursdeltakerne får vise seg frem.

Mer om Kalottspel

Malakoff Rockfestival
Malakoff Rockfestival (styret) samt 11 ungdommer i ungdomsklubben «Gymmen Open» planlegger å arrangere kreative og læringsrike workshops med fokus på musikk og musikkproduksjon for ungdom fra 10. klasse. Mange av kursdeltakarene går på  «Gymmen Open» ungdomsklubb, og vil også få ansvar for å arrangere ungdomskonserter. 

Mer om Malakoff/Gymmen Scene

 

OVERSIKT OVER FRIFOND HØSTTILDELING 2023

Navn på arrangør Fylke Tildelt
Akkerhaugen Rocksamfunn Vestfold og Telemark  30 000
Aktive studenters forening Vestland 30 000
Arendal Rockklubb Agder 20 000
Eggstockfestivalen Vestland 35 000
Festivalen Sin Viken 30 000
Gloppen Musikkforum Vestland 35 000
Havblikk Vestland 33 000
Heme dine Innlandet 35 000
Jakupscena Innlandet 30 000
Kalottspel Troms og Finnmark 35 000
Karlsøyfestivalen Troms 35 000
KonsertGalleriet Trøndelag 25 000
Lake's on fire festival  Viken 25 000
Legend Trondheim Trøndelag 25 000
Leven Nordhordland rockeklubb Vestland 35 000
Livestock Event  Innlandet 30 000
Løye i lag (Trandalrock) Møre og Romsdal 35 000
Malakoff Rockfestival Vestland 35 000
Nissedal VokalFestival Telemark 5 000
Rockeklubben i Porsgrunn Telemark 30 000
ROCKSLO Oslo 30 000
Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening  Oslo 33 000
Studensamfunnet i Førde Vestland 5 000
Studentenes Musikkforening Rogaland 35 000
Studentsamfunnet i Ås (UKA i Ås) Viken 30 000
Trollrock Innlandet 30 000
Trondheim Konsertkollektiv Trøndelag 25 000
UFLAKKS Bergen Vestland 25 000
UFLAKKS Stavanger Rogaland 25 000
     
  Totalt kr. 831 000

Vi ønsker alle arrangørene lykke til med prosjektene sine.