Er du klar over risikoen ved å benytte frilansere og selvstendig næringsdrivende dersom du trår feil? Illustrasjonsbilde hentet fra Pixabay.
Er du klar over risikoen ved å benytte frilansere og selvstendig næringsdrivende dersom du trår feil? Illustrasjonsbilde hentet fra Pixabay.

Foredrag for medlemmer: 2023 – året for tvister om arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet?

20.01.2023

Sammen med vår juridiske samarbeidspartner, Bing Hodneland, inviterer vi til lukket foredrag for medlemmer torsdag 16. februar kl. 10:00. Dette foredraget bør du ikke gå glipp av! 

En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett belyser risikoen ved å benytte oppdragstakere dersom vilkårene for oppdragstakerforhold ikke er oppfylt. Det er nylig også foreslått lovendringer som gjør at kulturarrangører som i stor grad benytter seg av frilansere og selvstendig næringsdrivende bør gjennomgå egen praksis for å unngå ubehagelige overraskelser.

Norske Kulturarrangører og Bing Hodneland inviterer til foredrag hvor advokatene Alf Kåre Knudsen og Limita Lunde vil gjennomgå lovendringene og vurderingene som må gjøres i forkant av at noen kan engasjeres som oppdragstaker, eller om det må foretas en ansettelse - samt den økonomiske risikoen dersom virksomheter trår feil. 

Foredraget krever påmelding og du kan delta både fysisk og digitalt. 

Tid: 16. februar kl. 10.00 – 11.00. Innsjekk og enkel bevertning fra kl. 09:30.
Sted: Bing Hodnelands lokaler, Fridtjof Nansens Plass 4.

Påmelding

Partner og advokat i Bing Hodneland, Alf Kåre Knudsen har nylig skrevet en artikkel om temaet som kan leses her: Kirkesanger tilkjent millionerstatning – oppdragstaker skulle vært arbeidstaker | Finansavisen