Dagny danser på hovedscenen under Øyafestivalen, med publikum i bakgrunn.
Dagny på Øyafestivalen 2022. Foto: Helge Brekke

Årsmeldinga 2022

19.10.2023

Årsmeldinga for 2022 er ferdigstilt, og for et år det var. NKA ble 40, medlemstallet bikket 500 og ikke minst endret vi navn fra Norske Konsertarrangører til Norske Kulturarrangører! 

Medlemmer og utvikling

Norske Kulturarrangører har hatt en betydelig medlemsvekst de siste årene og 2022 var intet unntak. Ved utgangen av 2022 hadde organisasjonen totalt 507 medlemmer som bestod av 195 festivaler og 312 helårsarrangører. Etter navnebyttet og utvidet mandat har vi også fått medlemmer fra dans-, teater-, revy-, historiske spel-, bibliotek-og litteraturfeltene. 65 av medlemmene i 2022 var nye medlemmer.

 

Navneendring

Vi har også endret navn, fra NKA til NKA! Landsmøtet fattet fredag 22. april 2022 et historisk vedtak: Organisasjonen utvidet sitt mandat og endret navn til Norske Kulturarrangører. Gjennom en plattform bygget på arrangørfaglig kompetanse skal nye NKA bidra til en mer hensiktsmessig organisering i kulturfeltet, og være en endringsaktør med fokus på bærekraft. Målet er at et samlet arrangørfelt skal styrkes som bransje og samfunnsaktør.

Når NKA nå har åpnet opp for arrangører innen flere kulturuttrykk gjør det organisasjonen bedre rustet for fremtiden, og det skal komme medlemmene til gode. I det som ser ut til å bli et tiår preget av kriser trengs robuste kulturarrangører med stor omstillingsevne, og å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet vil fortsatt være NKAs viktigste oppgave.

 

For et bærekraftig arrangørfelt 

På landsmøtet i 2022 ble visjonen «For et bærekraftig arrangørfelt» vedtatt. NKA har jobbet med klima-og miljøspørsmål i en årrekke, og gjennom en Miljøfyrtårnsertifisering har vi nå endelig satt det inn i et system med tydelige mål for hvordan vi selv skal jobbe med å redusere våre klimagassutslipp. Dette innebærer et helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport og avfall.

Norske Kulturarrangører skal, i tillegg til å forbedre vårt eget miljøarbeid, være en pådriver for at medlemmer og samarbeidspartnere øker sin kompetanse om miljø og gjør konkrete tiltak som bidrar til det grønne skiftet. Vi skal også bidra til at arrangørfeltet deler sin kompetanse og erfaring med resten av kunst-og kulturfeltet og andre relevante bransjer.

 

For å lese mer om bærekraftsarbeidet til NKA, tilgjengelighet og mangfold, interessepolitikk, samlinger og kompetanse, følg lenken under. 

Årsmeldinga 2022