Illustrasjonsbilde: Ungdomsorganisasjonen ROCKSLO på Miniøya i 2018. ROCKSLO arrangerer konserter, eventer og festivaler for ungdom, med artister de vanligvis ikke får sett grunnet aldersgrense. ROCKSLO er også en plattform for yngre band og artister der de kan vise seg fram i en trygg, morsom og rusfri setting. Foto: Madeleine Stuedal.
Illustrasjonsbilde: Ungdomsorganisasjonen ROCKSLO på Miniøya i 2018. ROCKSLO arrangerer konserter, eventer og festivaler for ungdom, med artister de vanligvis ikke får sett grunnet aldersgrense. ROCKSLO er også en plattform for yngre band og artister der de kan vise seg fram i en trygg, morsom og rusfri setting. Foto: Madeleine Stuedal.

Rekruttering og lederutvikling i arrangørfeltet

24.08.2022

NKA har fått innvilget prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd for å bidra til økt rekruttering til arrangørbransjen, inspirere til å velge arrangørfeltet som karrierevei og støtte og utvikle unge ledere og ildsjeler.

- Norsk kulturliv er helt avhengig av gode arrangører og rekruttering har vel aldri vært et viktigere tema enn i disse tider, sier rådgiver i Sparebankstiftelsen DNB, Eline Moe Melgalvis.

2020-tallet begynte på verst tenkelige vis for alle som lever for og av å samle folk. Covid-19-pandemien har herjet med kulturfeltet, og aktørene innen musikk og scenekunst har blitt særlig hardt rammet, spesielt med tanke på frafall og kompetanseflukt. Langtidseffektene av koronakrisen kommer til å prege kulturfeltet i mange år, hvor gjenoppbygging og evnen til omstilling blir sentralt.

Det er gledelig at Sparebankstiftelsen DNB, Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd har valgt å bevilge støtte for å bidra til rekrutering og lederutvikling til arrangørfeltet.

- Vi ser frem til å følge resultatene denne satsingen vil gi, avslutter Melgalvis.

 

Prosjektet

Prosjektet vi nå setter i gang med vil starte opp i løpet av høsten 2022 og strekke seg ut 2023/24. Målgruppen for prosjektet retter seg mot unge arrangørspirer i aldersgruppen 18-26 år. I løpet av prosjektperioden skal vi bl.a. arrangere flere seminarer, samlinger, kurs, en-til-en coachingsamtaler med mer. 

Prosjektet består av flere delprogrammer som til sammen utgjøre en helhet som gjør at arrangørfeltet står sterkt i følgende nøkkelområder:

 • Rekruttering og opplæring av basispersonale
 • Rekruttering og oppfølging av mellomledere
 • Utvikling og lederstøtte for toppledere

Prosjektet er rettet mot NKAs medlemmer og det vil komme fortløpende informasjon om hvordan man kan delta i prosjektet.

 

Om delprogrammene

 

Kurs for unge arrangører

Målsetting:

 • Skape inspirasjon for å vurdere karriere i arrangørfeltet
 • Bidra til bedre konserter for målgruppen


Kurs for studentarrangører

Målsetting:

 • Inspirere til å velge arrangørfeltet som karrierevei
 • Heve kvalitet på prosess og produksjoner hos studentarrangørene
 • Rekruttering til internprogram


NKA Internprogram

Målsetting:

 • Gi 18-26-åringer en variert praksis ved inngang til musikkbransjen
 • Bidra til trygg og sikker avvikling av store utendørsarrangementer
 • Introdusere unge talenter til NKA sine medlemmer


NKA Lederprogram

Målsetting:

 • Støtte og utvikle ledere i arrangørfeltet
 • Bidra til at de beste unge lederne blir værende i vår bransje
 • Gjøre det mer attraktivt å søke jobb som leder hos arrangører

 

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Anders Tangen i NKA.