#

Publikumsutvikling: bli med i europeisk arrangørnettverk

10.06.2022

Bli kjent med arrangører i hele Europa og bidra til å bygge en mer inkluderende musikkbransje. Det europeiske arrangørnettverket Live DMA oppretter nå en arbeidsgruppe bestående av 17 europeiske arrangører som skal jobbe frem et helt nytt verktøy for inkluderende publikumsutvikling.

Try-Angle: et verktøy for publikumsutvikling

Over hele Europa gjør arrangører en fantastisk jobb med å finne nye måter å drive publikumsutvikling på. Stadig flere arrangører ser verdien av mangfold og engasjerer seg aktivt for å gjøre konserter mer tilgjengelig for alle deler av samfunnet.

Deler av arrangørnettverket i Live DMA har utviklet en prototype av verktøyet Try-Angle, som er en steg-for-steg-metode som hjelper både nye- og erfarne arrangører med å bygge nytt publikum.

Try-Angle består av et flytskjema som hjelper arrangører med å oppdage utfordringer og muligheter for publikumsutvikling på sin arena. I løpet av de neste to årene skal verktøyet testes og prøvekjøres av forskjellige arrangører og deres publikum - og i den anledning er vi på jakt etter arrangører som ønsker å engasjere seg i arbeidet.

Bli med!

De 17 arrangørene som blir trukket ut til å være med i arbeidsgruppen skal testkjøre og optimalisere Try-Angle-metoden i løpet av en periode på to år.  

Som deltaker vil du få mulighet til å finjustere metoden før den tilgjengeliggjøres for resten av arrangørene i Europa. Du vil jobbe sammen med likesinnede arrangører om publikumsstrategier som baserer seg rundt Try-Angle-prototypen og få muligheten til å besøke flere store europeiske musikkonferanser og showcasefestivaler. Strategiene og metodene man jobber frem i arbeidsgruppen skal testes på deltakernes respektive spillesteder for deretter å diskutere resultatene i arbeidsgruppen i etterkant. 

 

Hva får du?

 • Muligheten til å nettverke og knytte kontakter ned andre europeiske arrangører som vil gi konstruktive innspill til hvordan ditt spillested jobber med mangfold og publikumsutvikling
 • Fire fysiske møter i forskjellige europeiske byer med akkreditering på internasjonale musikk-konferanser/festivaler (overnatting og reise dekkes av Live DMA)
 • Rom til å reflektere, vurdere nye perspektiver og jobbe systematisk med et langsiktig rammeverk for publikumsutvikling på egen arena


Hvem ser vi etter?

 • Representanter fra spillesteder i Europa som minimum har vært aktive siden 2018. Kun en person per spillested kan delta i arbeidsgruppen. Denne personen kan inneha hvilken som helst stilling, men det forventes at personen har kunnskap om spillestedets filosofi og funksjon i sitt nærmiljø. 
 • Spillestedet må ha noe erfaring med tiltak eller strategi knyttet til publikumsutvikling.
 • Representantene må være tilgjengelig for deltakelse på de fire fysiske arbeidsgruppemøtene, samt litt tid mellom møtene for å videreutvikle og teste verktøyene man jobber frem.

Slik søker du

Deltakerne til arbeidsgruppen velges på bakgrunn av et motivasjonsbrev på én A4-side, skrevet på engelsk. Det er en målsetting at arbeidsgruppen skal være mangfoldig og komplementær i forhold til de ulike arrangørenes profiler. Et eget Try-Angle-utvalg i Live DMA vil gjøre den endelige utvelgelsen av representanter til arbeidsgruppen. 

For å søke sender du ditt motivasjonsbrev til juliette.olivares@live-dma.eu.

Søknadsfrist: 31. august 2022. Ta gjerne kontakt med oss i Norske Kulturarrangører (anders@arrangor.no) for eventuelle spørsmål rundt søknadsprosessen, eller om du trenger bistand til utforming av brevet.  

Det er ønskelig at du skriver noe om følgende i brevet:

• Om spillestedet:

 • Navn på spillested og dato for opprettelse
 • Stedsområde: (by / landlig område / tettsted)
 • Forretningsmodell (offentlig / privat non-profit / privat-kommersiell)
 • Størrelsen på lokalet i forhold til publikumskapasitet
 • Antall konserter i et gjennomsnittsår
 • Hvilke musikksjanger(e) programmeres mest? Programmerer dere noe innenfor en spesiell nisje eller nye uttrykk?
 • Nåværende målgruppe (i form av alder), dersom relevant.
 • Har dere tidligere erfaringer med publikumsutvikling?
 • Samfunnsfokus: er dere kjent som et inkluderende spillested for utøvere og/eller publikum fra underrepresenterte grupper i samfunnet? (LGBTQI+, etniske- eller andre kulturelle minoriteter)
 • Programmerer dere kun musikk-relaterte kunstformer? 
 • Er konsertlokalet multifunksjonelt utover kun konsertformatet og er det tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
 • Hva ønsker dere som spillested å oppnå med publikumsutvikling de neste årene?

• Spillestedets representant:

 • Navn og alder
 • Stilling/rolle
 • Hvor lenge har du arbeidet på spillestedet?
 • Hvordan er dine engelskkunnskaper?

• Eventuell annen informasjon du mener er relevant for søknaden

 

Planlagt program

11. juli 2022: Søknadsfrist

31. august 2022: Utvelgelse av arbeidsgruppe ferdigstilles

26.-29. oktober 2022: Første møte under BIME Pro i Bilbao, Spania. 

Våren 2023: Andre møte. Lokasjon og dato annonseres så fort som mulig.

Høsten 2023: Tredje møte. Lokasjon og dato annonseres tidlig i 2023. 

Våren 2024: Fjerde møte. Lokasjon og dato annonseres tidlig i 2023.

April - desember 2024: Formidling av resultater.

Les mer om Try-Angle-prosjektet hos Live DMA

 

Live DMA

Norske Kulturarrangører (NKA) er Norges representant i det europeiske arrangørnettverket Live DMA, som består av 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land. Medlemsorganisasjonene i Live DMA representerer til sammen over 3800 spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangørvirksomheter i Europa og nettverket jobber for å styrke europeisk arrangørbransje.