Illustrasjonsbilde fra Pixabay. Bildet viser røde xlr-babler som er koblet til en mixer.
Illustrasjonsbilde fra Pixabay. Bildet viser røde xlr-babler som er koblet til en mixer.

Ny utdanning for sceneteknikk på videregående trinn

13.09.2022

Medieteknikk (MET 03-01) er et nytt fag for påbygging og opplæring i bedrift for elever som har gått Medieproduksjon på videregående trinn 2. Fra og med høsten 2022 kan man ta inn dedikerte lærlinger i faget til sin bedrift.

På denne siden forklarer vi enkelt hvilke kriterier utleiefirma, kulturhus, teater og konsertscener må oppfylle for å ta imot lærlinger, og hvordan man blir fagansvarlig for sin arbeidsplass. Vi viser til et eksempel fra en bedrift som har gjennomført dette og den økonomiske støtten som det er krav på hvis man tar inn lærlinger.

Til slutt har vi samlet en liste med kompetansemål. Dette er retningslinjer for den fagansvarlige i bedriftens læreplan for faget.

Oversikt over hvilke videregående skoler som har Medieproduksjon (Vg2.) og hvor man kan få lærlinger til Medieteknikkfaget (MET 03-01) finer du nederst i egen sak på kulturrom.no. 

 

Hvordan bli lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å tegne kontrakt med lærlinger og lærekandidater.

Som lærebedrift tar du samfunnsansvar og er med å sikre rekruttering. Det meste av info i forhold til lærebedrift står blant annet her: Slik blir du godkjent lærebedrift.

Tilsvarende finnes for ditt fylke.

Å være godkjent lærebedrift er et kvalitetsstempel og viser at bedriften tar samfunnsansvar.

 • De mottar et tilskudd for hver lærling de tar inn
 • De får skreddersy en ny ansatt
 • De sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere


Hvem kan bli lærebedrift?

For å bli godkjent som lærebedrift må bedriften din:

 • kunne gi opplæring i Vg3-læreplanen for faget, enten selv eller i samarbeid med andre.
 • ha en person som kan være faglig leder og ha ansvar for og tilsyn med opplæringen. Denne personen må selv ha fagbrev eller annen kompetanse som er relevant i forhold til opplæringen.
 • utarbeide en intern plan for å sikre at lærlingen får opplæring i samsvar med læreplanen.
 • fullført første del av en to-delt obligatorisk opplæring for nye lærebedrifter, faglig leder og instruktører. Dette må gjøres før bedriften endelig kan bli godkjent som lærebedrift. Etter godkjenning må faglig leder og instruktør ta del to av obligatorisk opplæring som er et dagskurs/webinar.

Mer informasjon om e-læringskurset for nye lærebedrifter, faglig leder og instruktør finn du her.

 

Å ta inn lærlinger er ikke så komplisert som mange tror

 • Det må søkes om godkjenning om å bli lærlingebedrift som er en ganske enkel prosess. Oppskriften står i søknadsskjema som du kan se eksempel på her. (Tilsvarende skjema finnes for ditt fylke.)
 • For å bli fagansvarlig må «fagarbeider med fagbrev eller minimum 6 års relevant erfaring» søke om godkjenning i samme skjema, + gjennom to små kurs.
 • Man må sette seg inn i læreplan og lage et løp for lærlingen.
 • Kostnad (Her et eksempel fra et kommunalt kulturhus i Norge): Begynnerlønn er ca 370.000.- Dette fordeles over 2 år . 185.000 per år.
 1. halvår: Lærling får 30 prosent av begynnerlønn = 55,500,-
 2. halvår: Lærling får 40 prosent av begynnerlønn = 74.000,-
 3. halvår: Lærling får 50 prosent av begynnerlønn = 92.500,-
 4. halvår: Lærling får 80 prosent av begynnerlønn = 148.000,-

Totalt er kostnad en årslønn minus tilskudd 370.000 – 167.407 = omtrent 202.000 fordelt over 2 år. Dette blir ca. 8.400 i mnd. + eventuelle sosiale utgifter og minus det bedriften kan fakturer ut i andre enden.

 

Kompetansemål for det nye medieteknikk- faget (MET 03-01)

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre en teknisk produksjon fra idé til ferdig produkt på aktuelle plattformer
 • velge, sette opp og bruke teknisk utstyr innenfor lyd-, lys- og/eller bildeproduksjon
 • benytte programvare og utstyr for konfigurasjon av systemer og løsninger i tekniske produksjoner
 • velge og benytte verktøy for informasjonsdistribusjon og mediepublisering på ulike plattformer tilpasset den aktuelle produksjonen
 • drifte og holde ved like teknisk utstyr
 • gjøre greie for bruksområdene til ulike filformater og filsystemer, og velge filformat og filsystem tilpasset den aktuelle produksjonen
 • beskrive kostnadsstyring i et prosjekt og sette opp et budsjett for et prosjekt
 • gjøre greie for valg av faglige løsninger i en produksjon og presentere løsningene til aktørene i et prosjekt
 • utforske og analysere eksisterende system og foreslå og argumentere for tiltak til forbedring av systema
 • vurdere og reflektere over pliktene og rettene til oppdragsgiveren og arbeidstakeren i arbeidet med oppdrag
 • vurdere risiko og sikkerhet i et prosjekt i samsvar med gjeldende regelverk, og reflektere over hva konsekvenser regelverket har for eget arbeid
 • gjøre greie for miljømessige konsekvenser ved en produksjon og foreslå utbedringstiltak
 • gjøre greie for hva krav og forventninger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og reflektere over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har i lærebedriften.

Mer info om fag og vurdering av lærlinger finner du her.