#

NKA mottar Balansemerket

22.08.2022

I 2016 var NKA med på å stifte Balansekunst. Nå tar vi medlemskapet et steg videre ved å motta Balansemerket-sertifiseringen - for å styrke arbeidet for et tryggere og mer mangfoldig kulturliv. 

Balansemerket er en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Balansemerket tilbyr kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø. 

– Arbeidet med Balansemerket har vært spennende, lærerikt og nyttig, forteller fungerende daglig leder, Anders Tangen, og fortsetter:

– Vår organisasjon er dedikert til å fremme likeverd og likestilling, samt å motvirke maktmisbruk og trakassering. Gjennom sertifiseringsprosessen har vi forankret dette i alle ledd. Vi ønsker at alle som deltar på våre møteplasser og at alle som jobber i regi av NKA skal ha en god opplevelse. Vi oppfordrer alle til å ta Balansemerket.

Som del av arbeidet med Balansemerket har NKA blant annet oppdatert sine etiske retningslinjer og iverksatt en rekke trygghetsskapende tiltak som årlig kartlegging av risikofaktorer, utvikling av kjøreregler for egne arrangementer og tiltak for intern kompetanseutvikling og bevisstgjøring.

Les mer om vårt arbeid med Balansemerket her. 

 

Et godt eksempel

– NKA har lagt ned et grundig arbeid, og vi er veldige glade for å kunne dele ut Balansemerket til organisasjonen. Når store og sentrale virksomheter som NKA går foran med et godt eksempel, og tydelig fremmer arbeid for likestilling og mangfold, vil dette kunne ha positive ringvirkninger for hele feltet, sier prosjektleder i Balansekunst, Eivind Breilid.

Les mer om Balansemerket