Illustrasjonsbilde fra Live DMAs generalforsamling i Bilbao, Spania i 2018. Foto: Live DMA
Illustrasjonsbilde fra Live DMAs generalforsamling i Bilbao, Spania i 2018. Foto: Live DMA

KORT FRIST: Søker arrangører til europeiske arbeidsgrupper for lydregulativer og bærekraft

25.05.2022

Har du interesse for bærekraftige løsninger i musikkbransjen eller ser du behov og utfordringer med tanke på lydregulativer og støyproblematikk på arrangementer? Da kan du bidra med din kompetanse og ditt engasjement for å styrke den europeiske arrangørbransjen.

Europeisk samarbeid

Norske Kulturarrangører (NKA) er Norges representant i det europeiske arrangørnettverket Live DMA, som består av 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land. Medlemsorganisasjonene i Live DMA representerer til sammen over 3800 spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangørvirksomheter i Europa og nettverket jobber for å styrke europeisk arrangørbransje. 

Som en del av det interessepolitiske arbeidet til Live DMA opprettes nå to arbeidsgrupper med henholdsvis 10 deltagere i hver gruppe. Hovedmålet med arbeidsgruppene er generell kompetanseutveksling på tvers av landegrenser som igjen skal bidra til å spisse det politiske lobbyarbeidet til Live DMA når det kommer til bærekraft og lydregulativer. 

 

Arbeidsgruppene 

Deltagerne i arbeidsgruppene forventes å holde seg oppdatert ved å motta informasjon på e-post en gang i måneden og engasjere seg i diskusjonen. Det vil bli satt opp digitale møter ca. hver tredje måned og ett fysisk møte i januar 2023. Forventet arbeidsmengde er omlag fire timer per måned. Det fysiske møtet legges til et større europeisk musikkarrangement og det er valgfritt om man ønsker å delta på dette møtet. Alle kostnader i forbindelse med det fysiske møtet dekkes av Live DMA.  

 

  • Arbeidsgruppe for lydregulativer: Music is not noise

    Deltagerne rapporterer om nasjonale regulativer og eventuelle utfordringer og behov knyttet til regulativene. Eksempler på fokusområder: følge opp retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), etablere Europeisk forebyggingskampanje, finne løsninger som kan bistå og veilede arrangører på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå, bistå med å prioritere de viktigste lobbypunktene som omhandler lydregulativer. 

 

  • Arbeidsgruppe for bærekraft: Ecology

    Deltagerne rapportere om sine behov og bistår med utkast til anbefalinger for tilpassede Europeiske forskrifter og retningslinjer som skal støtte arrangører og stimulere til mer bærekraftig praksis. Eksempler på tematikk som forventes å diskuteres: turnevirksomhet, transporttilbud, investeringsfond til utstyr eller bygningsmasse, sertifiseringsordninger, grønne raidere etc.

 

Slik blir du med

Send en e-post til anders@konsertarrangor.no der du redegjør kort for din erfaring og interesse for tematikken i arbeidsgruppen du ønsker å ta del i. Maks en side med fritekst. 

NKA gjør en nasjonal prioritering av kandidatene som ønsker å delta før Live DMA sentralt gjør endelig utvelgelse. 

Mangfold og geografisk spredning vektlegges.

FRIST: Innen torsdag 2. juni.