#

Webinar for konsertarrangører

13.10.2021

Kulturrådet inviterer til et åpent webinar for konsertarrangører 22. oktober klokken 10.00-11.30. Konsertarrangører som ikke har søkt Kulturrådet tidligere inviteres spesielt.

Ønsker nye søkere

Kulturrådet vil gjerne få flere søknader fra dem som vanligvis ikke søker ordningen for konsertarrangører, og ønsker å gi flere mulighet til å arrangere konserter. Målet er å stimulere til et større mangfold av konsertarrangører i Norge.

Konsertarrangører som ikke har søkt Kulturrådet tidligere inviteres derfor spesielt til webinaret, som skal være en døråpner for nye søkere. 

Følgende arrangører oppfordres spesielt til å søke:

  • Søkere som faller innenfor mangfoldsdefinisjonen til Kulturrådet*
  • Unge arrangører, søkere som programmerer unge artister og søkere som har fokus på unge publikumsgrupper
  • Arrangører innen sjangere og musikalske uttrykk som vanligvis ikke søker ordningen

*For mer informasjon se Kulturrådets side om mangfold.

 

Åpent for alle

Webinaret er åpent for alle som ønsker søkerveiledning om ordningen arrangørstøtte musikk. Underveis i webinaret vil Kulturrådet informere om deres oppdrag som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren, noe som er relevant for alle søkere til ordningene i Kulturrådet. Veiledningen vil derfor være relevant for mange, også for deg som allerede har søkt og/eller mottatt støtte.

Målgruppen er konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. 

Meld deg på webinaret her

Lenke til webinaret blir sendt ut dagen før per e-post.

 

Program

  • Hvem er ordningen arrangørstøtte musikk til for? Ved Fagutvalget for arrangør- og festivalstøtte
  • Hva kan de enkelte organisasjonene hjelpe deg med når du søker? Ved Tone Østerdal, Norske konsertarrangører og Trond Moe-Larsen, MØST
  • Vi ønsker et mangfold! Ved Monica Ifejilika, mangfoldskoordinator i Kulturrådet
  • Hva kan administrasjonen i Kulturrådet hjelpe deg med når du søker? Ved Vidar Bråthen og Hanne Rekdal, Fagadministrasjonen i Kulturrådet
  • Spørsmål og svar

For at webinaret skal bli så bra som mulig, er det fint om du sender inn spørsmål på forhånd, slik at du får svar på det du lurer på.

Spørsmål kan sendes inn i forkant av møtet til hanne.rekdal@kulturradet.no.