Bilde: Illustrasjonsbilde hentet fra Pixabay.
Bilde: Illustrasjonsbilde hentet fra Pixabay.

Unik mulighet til å påvirke fremtidens festivalstøtteordninger

10.12.2021

Forskningsmiljøet NOVA ved OsloMet jobber med forskningsprosjektet FESTIPOL, som skal evaluere Kulturrådets tilskuddsordninger som gjelder for festivaler. Nå ønsker de flere svar fra festivaler som ikke mottar støtte fra Kulturrådet. 

Det har allerede blitt sendt ut en undersøkelsen til over 300 norske festivaler som mottar støtte fra Kulturrådets tilskuddsordninger, så mange har nok mottatt den allerede. Men forskningsteamet ønsker også å nå festivaler som ikke mottar støtte fra Kulturrådet. I den forbindelse formidler vi her lenken til undersøkelsen, slik at dere kan gå inn og svare.

Til undersøkelsen

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Deres svar vil gi viktige bidrag til forskningsrapporten som skal leveres til Kulturrådet 14. februar 2022. Rapporten er forventet å påvirke norsk kulturpolitikk på festivalfeltet i årene fremover, og undersøkelsen vil være spesielt viktig da dette er den eneste kvantitative analysen av festivalfeltet i FESTIPOL. (De øvrige analysene er kvalitative case-studier og dokumentanalyser.)

Funn fra undersøkelsen vil også bli brukt som grunnlag for andre forskningsartikler relatert til prosjektet. I tillegg jobber forskningsteamet med å videreutvikle forskningsrapporten til en populærvitenskapelig bok på et akademisk norsk forlag. Hvis dere ønsker å komme i kontakt med forskningsteamet, ta kontakt med seniorforsker Kjetil Klette Bøhler på telefon 952 36 312.

Se mer informasjon om FESTIPOL her.

Nå har dere en unik mulighet til å påvirke fremtidens festivalstøtteordninger, så vi oppfordrer alle våre festivalmedlemmer sterkt til å bidra med svar på undersøkelsen.