#

Søk midler fra Kulturrom - søknadsfrist 1. september

18.08.2021

Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. I årets andre tildelingsrunde er det ca 17 millioner kroner igjen til fordeling. Husk søknadsfristen 1. september.

 

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv, og kan blant annet være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans. Det kan søkes om støtte til teknisk utstyr eller utbedring av øvingsrom eller scener. I vår fikk Kulturrom inn 283 søknader og de forventer at det kommer inn i overkant av 200 søknader til denne søknadsfristen også. 

kulturrom.no finnes det masse nyttig informasjon, tips og verktøy til god hjelp for de som skal søke tilskudd.

 

Om Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler, og skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Siden oppstarten i 2009 har ordningen investert over 359 millioner kroner av fellesskapets midler i bygging og utrusting av kulturrom. Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Les mer og søk støøte på Kulturrom sine nettsider.​