#

Restart kulturrom har åpnet for søknader: frist 4. oktober

23.09.2021

Kulturdepartementet annonserte fredag 10. september at de bevilger 10 millioner kroner i ekstraordinære stimuleringsmidler til Kulturrom. Midlene skal bidra til å stimulere sektoren i gjenåpningsperioden. Nå er en ny ordning lyst ut og første søknadsfrist er allerede 4. oktober!

Gjennom den nyopprettede ordningen Restart kulturrom skal midlene fordeles på tiltak som kan beskrive et nytt behov på den andre siden av koronakrisen. De skal også bidra til å begrense de negative konsekvenser covid-19-utbruddet har hatt for landets kulturlokaler.


Hva kan dere søke om?

Det kan for eksempel søkes om midler til å bedre sikten til publikum, ekstra høyttalere, tiltak for rekruttering innen sceneteknisk bransje eller andre andre tiltak for tilrettelegging av kulturrom.

Restartmidlene har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

  • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
  • Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
  • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

Hvem kan søke restartmidler?

  • Alle virksomheter innen feltene musikk, teater og dans som oppfyller retningslinjene, og som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og ha et langsiktig perspektiv
  • Lokaler som kan motta støtte skal være allment tilgjengelig og benyttes av det frie feltet og/eller frivillig kulturliv
  • Enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak kan ikke søke
  • Det forutsettes at tiltakene gjennomføres eller igangsettes i 2021

LES MER OG SØK HER


Søknadsskjemaet skal være enkelt å fylle ut, alle søknadene behandles innen to uker og de som får innvilget tilskudd vil få utbetalt midlene umiddelbart. Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre tiltakene på svært kort tid.

 

Møt Kulturrom på by:Larm

Har dere tenkt å søke restartmidler 4. oktober og har spørsmål om ordningen eller Kulturrom? 

Kulturrom er tilstede på by:Larm og har satt av tid i kalenderen fredag 1. oktober fra klokken 11-14. Send en mail på post@kulturrom.no for å avtale tid, sted og hva du/dere ønsker å prate om.