#

Private testtilbydere som tilbyr testing til koronasertifikat

01.07.2021

Arrangører kan nå ta koronasertifikat og testing i bruk for å øke antall publikummere på arrangementer. Dette krever blant annet at arrangører inngår avtale med testtilbydere. Helsedirektoratet har opprettet en oversikt over ulike tilbydere som tilbyr testing til koronasertifikat, og som har fått vederlagsfrie hurtigtester fra Helsedirektoratet. 

Negativ koronatest er sidestilt med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom. For å sikre at deltakere på et arrangement får mulighet til å skaffe seg koronasertifikat på bakgrunn av negativ test, skal arrangører inngå avtale med en eller flere testtilbydere. Oversikten på Helsedirektoratets side skal gi arrangører oversikt på tilbydere som kan kontaktes for å sikre et slikt testtilbud på sitt arrangement. Listen er ikke uttømmende og vil oppdateres etter hvert som Helsedirektoratet får kontaktinformasjon fra flere testtilbydere. På siden finnes også annen praktisk informasjon og regler ved bruk av koronasertifikater på arrangementer. 

 

Oversikt over private testtilbydere