#

Oppkreving av moms på rettighetsvederlag utsettes - Skatteetaten varsler lovendring

23.12.2021

TONO og de andre rettighetsorganisasjonene vil ikke starte oppkreving av moms på sine fakturaer fra 1. januar, slik som planlagt. Det ble klart etter at Skatteetaten 22. desember formidlet overfor TONO at dagens regelverk ikke gir rom for å behandle innkreving av avgift slik organisasjonene skisserte i høst.

Varsler lovendring

I brevet som ble sendt fra Skatteetaten forteller de samtidig at det arbeides med en lovendring for å tilpasse regelverket, og at de vil søke å foreslå praktiske og gode regler på området. Skatteetaten forventer at det nye regelverket foreligger tidligst om seks måneder.

– Vi er glade for denne utsettelsen, og for Skatteetatens intensjon om å tilpasse og klargjøre regelverket før en så betydelig endring iverksettes. Vi opplevde den varslede innføringen av merverdiavgift på vederlag som forhastet og problematisk juridisk sett. Nå får vi tid til å utrede konsekvensene i større grad, og til å ha en reell dialog med både TONO, skattemyndighetene og Kulturdepartementet om følgene dette får for musikkbransjen, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal. 

TONO rapporterer at de har fått muntlige forsikringer om at det internt i Skatteetaten er gitt instrukser om ikke å igangsette ettersyn som følge av manglende oppkreving av merverdiavgift inntil nytt regelverk er på plass. 

 

Norske Konsertarrangører følger utviklingen i saken og samarbeider tett med vår juridisk samarbeidspartner, Bing Hodneland, om de ulike utfordringene knyttet til merverdiavgift på vederlag fra TONO og de andre rettighetsorganisasjonene. 

Les mer om denne saken og se brevet fra Skatteetaten på TONO sin nettside.