Hvordan blir festivalsommeren 2021? Illustrasjonsbilde fra Øyafestivalen 2015. Foto: Andreas Feen Sørensen / NKA
Hvordan blir festivalsommeren 2021? Illustrasjonsbilde fra Øyafestivalen 2015. Foto: Andreas Feen Sørensen / NKA

Gjenåpning og veien tilbake til store arrangementer

18.01.2021

I flere europeiske land jobbes det med ulike initiativer og prosjekter som setter søkelys på gjenåpning og en trygg vei tilbake til større arrangementer. I Norge er det også flere aktører som jobber med dette, med ønske om å bane vei for større publikumssammenkomster i 2021. 

Selv om vi står i en uforutsigbar og usikker smittesituasjon, med det som i praksis er en nasjonal nedstengning av all konsertvirksomhet i Norge, jobbes det aktivt med løsninger som skal sikre trygge og smittevernfaglig forsvarlige arrangementer i tiden framover.

Vaksinasjonsprogrammet er i gang og det er håp om at en stor del av landets befolkning er vaksinert innen sommeren 2021, selv om det kommer ulike signaler på dette per i dag. Andre konkrete løsninger som kan bli tatt i bruk for å minimere smitterisiko er vaksinasjonspass og hurtigtesting av publikum, i tillegg til tiltak på arena.

 

Vi må snakke om gjenåpning

Arrangører har i løpet av 2020 blitt vant til å måtte planlegge for en rekke ulike scenarioer og til å snu om på planer enda raskere enn vanlig. Hvilke tiltak og restriksjoner som vil være gjeldende til sommeren er foreløpig vanskelig å spå, men Norske Konsertarrangører mener at det bør være mulig for myndighetene å sette tydelige parametere for hva som skal til for å vende tilbake til større arrangementer. Hvor stor andel av befolkningen må være vaksinert? Hvordan skal sykdomsbildet hensyntas? Hvilke tiltak må arrangørene selv sørge for?

- Vi vet at både arrangører og publikum verker etter nye konsertopplevelser og er villige til å innrette seg på alternative måter for å kunne vende tilbake til større arrangementer på en trygg måte. Dette vil også være avgjørende for å redde arbeidsplasser i livebransjen og det unike mangfoldet som det norske konsertmarkedet har båret preg av det siste tiåret. Derfor krever vi at myndighetene i større grad skal ta del i en dialog om gjenåpning. Selv om smittesituasjonen er krevende mange steder akkurat nå, så skal vi tilbake. Vi må kunne snakke om hvordan det skal skje, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

 

Europeiske initiativer og prosjekter

Det har blitt utført flere tester for å undersøke risikoen for smittespredning på konserter. Allerede i august 2020 ble det gjennomført en konsert i Leipzig i Tyskland med 1400 publikummere. Her testet de ulike scenarioer i over ti timer. Konklusjonen var at risikoen for smittespredning på et slikt arrangement var «lav til svært lav». Det ble identifisert at god ventilasjon minker sjanse for smittespredning, samt at risikoen for smittespredning var størst når publikum ankom arenaen og i pausene. En lignende undersøkelse ble gjort i Konzerthaus Dortmund i Tyskland i november 2020. Her ble det konkludert med at smitterisikoen, under visse forhold (god ventilasjon og bruk av munnbind), er omtrent lik null.

Musikkfestivalen Primavera Sound i Barcelona utførte før jul tester med bruk av hurtigtesting i tillegg til PCR-tester (laboratoriumtester) av publikum på konserter. Målet med undersøkelsen var å validere denne formen for testing slik at man kan gjennomføre konserter uten sosial distansering i fremtiden. De endelige resultatene fra denne undersøkelsen er ennå ikke publisert.

Norske Konsertarrangørers søsterorganisasjon i Danmark, Dansk Live, fikk før jul vitenskapelig godkjent et forskningsprosjekt der 30 000 personer skal testes på ulike innen- og utendørsarrangementer. Prosjektet gjøres i samarbeid med Divisionsforeningen (foreningen for danske fotballklubber), Horesta (organisasjon for hoteller og restauranter), og Dansk Erhverv (arbeidsgiverorganisasjon). Prosjektet har også bred forankring i det danske kulturfeltet. I første fase av prosjektet skal publikummere testes ved en utendørs fotballkamp, der deltakerne på kampdagen testes med en hurtigtest og en PCR-test. Deltakerne blir så testet igjen seks dager senere, med en PCR-test, for å måle effekten av hurtigtestingen. I fase to av prosjektet planlegges det for samme type testing innendørs på konsert og konferanse, der deltakeren kan bevege seg fritt uten avstandskrav. Det ventes nå på en endelig godkjennelse fra myndighetene for gjennomføring av prosjektet.

I tillegg jobbes det med lignende prosjekter blant annet i Frankrike, Nederland og Storbritannia.

 

Norske initiativ

I Norge har Øyafestivalen mottatt prosjektmidler fra Forskningsrådet til å gjennomføre aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering og planlegging i bransjen, med mål om å utvikle kunnskap om hvordan store utendørsarrangementer kan gjennomføres under en pandemi.

- Situasjonen som vi arrangører har stått i siden 12. mars 2020 er helt uten sammenligningsgrunnlag fra tidligere utfordringer, og krever derfor ny kunnskap og nye løsninger. Nå renner det heldigvis inn med gode vaksinenyheter, men ingen vet hvor lenge vi må forholde oss til korona-smitte i samfunnet, eller om vi vil møte på en lignende situasjon igjen i framtiden. Vi tror det er viktig å utarbeide helhetlige strategier for gjenåpning som er underbygget av kunnskap og tverrfaglige fakta, og at vi som bransje står samlet for å få til dialog og gjennomslag hos myndighetene. Gjennom etableringen av et nettverk som skal bidra med å skaffe til veie ny kunnskap om smittespredning på store arrangementer, samt benytte egne fageksperter på publikumsflyt, HMS og sikkerhet for å mer eksperimentelt utnytte eksisterende kunnskap fra inn- og utland, ønsker vi å bidra til et rammeverk som gjør at profesjonelle norske konsertarrangører kan skape et sikkert miljø for publikum i årene framover - også under en pandemi, sier daglig leder i Øyafestivalen, Tonje Kaada.

Videre har Bergen Live og Live Nation Norge utarbeidet et dokument hvor de presenterer løsninger for hvordan livebransjen kan komme tilbake til normal aktivitet og kapasitet, gjennom spesifikke arrangementstiltak, vaksinasjon/testbevis og hurtigtesting.

- Selv om vi er inne i en krevende periode med høyt smittetrykk og mange endringer, har vi et behov for å skissere hvordan arrangementsbransjen kan komme tilbake til full kapasitet. Jo bedre og mer konkret denne planen er, jo fortere kan vi invitere publikum tilbake på trygge arrangementer. Men dette fordrer et samarbeid mellom arrangørbransjen og myndighetene. Dokumentet kan sees som en oppfordring til myndighetene om å sette seg ned med arrangørbransjen for å legge premissene for veien videre, sier HMS og sikkerhetsansvarlig i Bergen Live og Sikkerhetsansvarlig Live Nation Norge, Martin Holmes.

Søndag 17. januar satt Aftenposten fokus på gjenåpning og mulighetene for folkefest under festivalsommeren 2021. Les saken her.

Norske Konsertarrangører følger arbeidet tett, i dialog med både internasjonale kolleger og våre mange innovative og fremoverlente medlemmer. Vi jobber også for å etablere en dialog med myndighetene for å diskutere muligheter for gjenåpning, og veien tilbake til en mer normal tilværelse. Vi har fått signaler fra Kulturdepartementet om at det vil tas initiativ til et møte mellom kultur- og helsemyndighetene og sentrale aktører i kulturfeltet.