#

Digitalt fagseminar // Grønt veikart

15.04.2021

Det er høy bevissthet om, og etterspørsel etter, bærekraftige og grønne tiltak i kultursektoren. I samarbeid med de regionale Musikkontorene, inviterer Norske Konsertarrangører til seks digitale fagseminarer med bakgrunn i arbeidet med det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren og grønn omstilling for feltet. 

Kunst- og kultursektoren har lenge ønsket samlende retningslinjer og verktøy for å øke farten på overgangen til grønn produksjon, drift og andre grønne løsninger, og i 2019 besluttet flere organisasjoner innen kultursektoren å utforme et grønt veikart for kunst og kultursektoren. Veikartet ble lansert i mars 2021 og gir en overordnet retning for praktisk miljø- og bærekraftsarbeid i sektoren. Det er et mål at veikartet skal bidra til målbare reduksjoner i sektorens klimaavtrykk og konkret praksisendring hos virksomheter og enkeltaktører innen kunst- og kultursektoren. Veikartet inneholder ti strakstiltak for virksomheter, fem for enkeltpersoner, samt fem strakstiltak for myndighetene. Veikartet skal fungere som et verktøy for å hjelpe organisasjoner og enkeltpersoner i sektoren med å skape et mer bærekraftig avtrykk.

 

Med arbeidet med det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren som utgangspunkt, inviterer Norske Konsertarrangører i samarbeid med de regionale Musikkontorene, til seks digitale fagseminarer i mai. Her vil prosjektleder for veikartet, Linnéa Svensson, fortelle om arbeidet med veikartet og identifisere effektive tiltak og grep for mer bærekraftig drift, både for enkeltpersoner og organisasjoner. Vi vil også høre hvordan lokale aktører jobber med grønne løsninger og tiltak, og hvilke utfordringer man står ovenfor. 

 

Hver samling vil ha et lokalt/regionalt fokus for det respektive området til Musikkontoret. 

 

Datoer og lenke til påmelding:

STAR: 10. mai kl. 13:00 - 15:00
TEMPO: 11. mai kl. 10:00 - 12:00
ØKS/MØST: 19. mai kl. 10:00 - 12:00
SØRF: 25. mai kl. 12:30 - 14:30
BRAK: 26. mai kl. 13:00 - 15:00
RYK: 31. mai kl. 13:00 - 15:00

 

Arrangementene er gratis og åpen for alle. 

Arrangørsamlingene er støttet av Norsk musikkråd/KOMP: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp