#

Søk arrangørstøtte hos Norsk kulturråd – frist 3. juni

26.05.2020

Arrangørene har en nøkkelrolle i det å skape aktivitet i resten av næringskjeden for konsertvirksomhet, og det er inspirerende å se at mange nå starter opp igjen i det små, selv om rammene er utfordrende. Kulturrådet har gjort viktige og riktige justeringer av arrangørstøtten til fristen 3. juni, der det i tillegg til konsertprogram kan søkes om støtte til å ivareta smittevernhensyn i forbindelse med konsertene.

- Tilskuddsordningen for musikkarrangører, også kjent som arrangørstøtten, er utviklet gjennom 20 år. Det er betryggende å se at Kulturrådet også evner å tilpasse ordningen til dagens ekstreme situasjon, mener daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal. Nå er det viktigere enn noen gang at arrangørene søker støtte fra denne ordningen, og at det søkes med realistiske budsjetter.

 

Til søknadsfristen 3. juni vil det fortsatt primært gis tilskudd til konsertprogram, men i tillegg vil følgende kunne vurderes som en del av søknaden og som begrunnelse for søknadssum:      

 

  • Programmering og programsamarbeid frem mot et normalisert konsertmarked.
  • Kuratorisk arbeid, bestilling/produksjon, samarbeid med artister/musikere.
  • Tilrettelegging av publikumsområder og organisering for publikum i henhold til smittevernkrav, samt evt. arbeid med veiledere for smittevern i samarbeid med øvrige arrangører og myndigheter.
  • Tilrettelegging av scene- og artistfasiliteter i henhold til smittevernkrav.
  • Satsing på lokale artister/utøvere i programmeringen (i mangel av turné- og reisemulighet for artister nasjonalt og internasjonalt). 
  • Utgifter forbundet med et eventuelt påtvunget lavere publikumsantall enn opprinnelig publikumskapasitet grunnet smittevernstiltak.
  • Strømming/digitale konserter (innspilte videoer kan også vurderes).
  • Innkjøp av teknisk utsyr for strømming kan ikke alene danne grunnlag for en søknad, men kan inngå som en del av søknadens budsjett og må ha former for medfinansiering.
  • Leie av teknisk utstyr og assistanse i forbindelse med strømming av konserter. I henhold til retningslinjer for vurdering av miljøtiltak, oppfordrer Kulturrådet til leie av utstyr der dette er mest formålstjenlig. 
  • Administrativt arbeid i perioden med smittevern.

 

Merk at det skal være en rimelig sjanse for gjennomføring av de konsertene som får tilskudd fra ordningen. Det gis fortsatt ikke støtte til enkeltkonserter eller investering i utstyr.

 

Selv om fremtiden er usikker for musikkfeltet akkurat nå, er det avgjørende at arrangører utnytter de eksisterende tilskuddsordningene og at de som har mulighet til å arrangere konserter igjen faktisk gjør det. Oppblomstringen av tiltak viser oss hvor løsningsorienterte aktørene i musikkfeltet er. Samtidig er det viktig at vi ikke kaster de siste par tiårenes profesjonalisering av musikkfeltet over bord, understreker Østerdal:

 

- Vi må holde fast på de velfungerende strukturene som er etablert i musikkfeltet. Det verste som kan skje er at vi underbyr hverandre i iveren etter å starte opp igjen. Kunst og kultur er ikke gratis. Vi snakker om arbeidsplasser og levebrød, og om en hel næringskjede der alle leddene må ivaretas hvis musikkbransjen skal fungere. Det må reflekteres i søknadene til arrangørstøtten nå. Så er det også grunn til å minne om at for de større arrangørene vil hverken 50, 200 eller 500 publikummere være nok til å kunne starte aktiviteten igjen på en måte som er økonomisk forsvarlig. Her er det fortsatt behov for forutsigbare og langsiktige krisetiltak.    

 

Les mer og søk om støtte via Kulturrådets nettside for ordningen.