#

Smittevernveiledning for konsertarrangører

13.11.2020

Sammen med Standard Norge har vi utarbeidet en smittevernveiledning for konsertarrangører som nå er klar for nedlasting. 

Kunnskap om smittevern gir redusert risiko for smittespredning. Hensikten med veiledningen er å gi den enkelte virksomhet, herunder ledelse og ansatte, kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme trygge arbeidsplasser og sikker drift. For at det skal opprettholdes tillatelse til arrangement, er det viktig at konsertarrangører har rutiner som sikrer smittevern på ulike områder av driften. Smittevernveiledningen er utviklet med bakgrunn i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt Standard Norge i oppdrag å utarbeide bransjespesifikke smittevernveiledninger innenfor en rekke områder. Når det kom til konserter og arrangementer valgte Standard Norge oss i Norske Konsertarrangører som kompetansepartner.

 

Last ned veiledningen her