#

Oppfølgingsundersøkelse om koronakrisens konsekvenser

10.09.2020

Menon Economics og BI:CCI gjennomfører et prosjekt på vegne av Kulturrådet der de skal se på de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for kultursektoren. Dette er en oppfølgingsundersøkelse av kartleggingen som ble gjort i mai 2020.

Les mer om prosjektet her.

Det vil også denne gangen gjennomføres to parallelle spørreundersøkelser, en rette mot individer og en mot organisasjoner. Undersøkelsen nedenfor er rettet mot organisasjoner: Vi håper medlemmer av NKA har mulighet til å svare på vegne av sin organisasjon/bedrift/institusjon. Det er avgjørende for å sikre at Kulturrådet og bransjen får presis og nyttig informasjon om de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, samt behovet for eventuelle nye tiltak.
Klikk her for å delta

Vi setter pris på om du besvarer undersøkelsen så snart som mulig, senest innen torsdag 24. september 2020. Det tar under 10 minutter å fylle ut spørreundersøkelsen.

Siden lenken til undersøkelsen er distribuert gjennom flere organisasjoner og Kulturrådet, kan du ha mottatt lenken til undersøkelsen fra flere aktører. Selv om du har mottatt lenken flere ganger, skal du kun svare på undersøkelsen én gang. Dersom du i tillegg har mottatt lenken til individ-undersøkelsen, setter vi stor pris på om du også svarer på den, på vegne av deg selv.


Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen kan du kontakte Maria Køber Guldvik i Menon Economics på e-post, maria.guldvik@menon.no, eller på telefon, 954 944 18.