Illustrasjonsbilde: Bildet er tatt av wgbieber fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde: Bildet er tatt av wgbieber fra Pixabay.

Avstandsrestriksjonene må revurderes

23.06.2020

Fredag 19. juni sendte Norske Konsertarrangører, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, CREO – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Film & Kino og Norske Kulturhus et felles notat til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til tiltak som kan bidra til å lette situasjonen for kulturinstitusjonene i en svært vanskelig tid.

De syv organisasjonene anerkjenner regjeringens logikk, der man forsiktig og kontrollert åpner sektor for sektor. Så langt underlegger man hele landet og alle deler av samfunnet de samme arrangementsrestriksjonene gjennom Covid 19-forskriften. Det foreslås imidlertid at regjeringen endrer på dette for å unngå de mest langsiktige konsekvensene for kulturlivet som helhet.

Det kritiske elementet i smitteverntiltakene for arrangementer med sittende publikum er avstandsrestriksjonene i salen. Det er gjort flere undersøkelser blant organisasjonenes medlemmer som med all tydelighet viser at det er énmetersregelen som er det største hinderet for lønnsomhet, og for i det hele tatt å kunne gradvis reetablere et etterlengtet tilbud til publikum.

På bakgrunn av dette har organisasjonene spilt inn konkrete forslag til departementet om hvordan man kan bøte på de økonomiske konsekvensene ved å måle meteren i salen fra midten av hvert sete, og ellers ha som regel at det skal være ett tomt sete mellom hver husstand. Dette er gjeldene blant annet i Danmark.

Helt konkret foreslår organisasjonene følgende to tiltak knyttet til avstandsrestriksjonene:

  • Meteren i salen måles fra midten av setet, eller det skal være ett tomt sete mellom hver husstand/kohort.
  • Hver fastmonterte seterad kan benyttes, da det er ansikt til ansikt som er viktigst for smittevernet ifølge FHI.

Kommuneoverleger i blant annet Oslo og Arendal har tidligere godkjent denne måten å organisere salen på, og Norske Konsertarrangører og de øvrige organisasjonene håper regjeringen vil imøtekomme innspillet. Dette vil være avgjørende for at konsert- og kulturhusene skal kunne opprettholde et visst kulturtilbud fremover.

Les notatet her