Illustrasjonsbilde hentet fra frivillighetensdag.no.
Illustrasjonsbilde hentet fra frivillighetensdag.no.

Frivillighetens dag 2019

27.11.2019

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet, noe som blir markert av organisasjoner og lokalsamfunn over hele verden. Frivillighet Norge inviterer alle frivillige organisasjoner til en storslått nasjonal feiring på Sentralen i Oslo. Her samles alle deler av frivillig sektor til en innholdsrik dag med foredrag, debatter, ny innsikt, gode møter og feiring av frivillig innsats. NKA deltar, og vil i tillegg markere dagen på vår måte.

Nytt i år er at Frivillighet Norges Topplederkonferanse slås sammen med Frivillighetens dag til et heldagsarrangement. Alle ansatte, tillitsvalgte og styrerepresentanter i frivillige organisasjoner er invitert til å bli med på feiringen.


«En frivillighet for alle»

På programmet for Frivillighetens dag står samfunnstrender sentralt, - hva endrer seg og hva må frivillig sektor forberede seg på i årene som kommer. Hva skal være frivillig sektors samfunnsrolle og hvordan opprettholdes den høye tilliten i befolkningen? Temaet for dagen er «En frivillighet for alle» og noe av det som skal diskuteres er barrierer for deltakelse, sosiale forskjeller og utenforskap.

Daglig leder i NKA, Tone Østerdal, skal delta i en samtale om mangfold. Finnes det nødvendig vilje og evne til å utvikle organisasjonene og lykkes med sterk lokal forankring fremover?

På Frivillighetens dag skal også følgende priser deles ut:

  • Frivillighetsprisen
  • Årets nykommer
  • Årets frivillighetskommune
  • Helseprisen


NKA setter fokus på frivillighetens betydning for arrangørfeltet

NKA vil benytte anledningen til å markere den enorme betydningen frivilligheten har for arrangørfeltet i hele landet. De frivillige konsertarrangørene er essensielle for utviklingen av et rikt kulturliv, og konserter og festivaler utgjør viktige samlingspunkt i mange lokalsamfunn. For NKA er det viktig at frivillig aktivitet, for eksempel i kraft av festivalfrivillighet, anerkjennes på lik linje med medlemskap i frivillige organisasjoner.    

 

Praktisk informasjon

Frivillighetens dag feires på Sentralen i Oslo, 5. desember 2019. På frivillighetensdag.no finner du detaljert program, påmeldingsskjema og oversikt over finalistene til de ulike prisene. 

Til frivillighetens dag