Fra prosjektet "Jazzboksen" i regi av Kongsberg Jazzfestival og Fontenehuset.
Fra prosjektet "Jazzboksen" i regi av Kongsberg Jazzfestival og Fontenehuset.

Vi har delt ut midler for støtteordningen "Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap"

30.11.2017

Norske Konsertarrangører (NKA) har delt ut stimuleringsmidler til syv ulike konsertarrangører som skal starte opp gode prosjekter på sosialt entreprenørskap. Midlene som deles ut er en del av NKAs satsingsprosjekt Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap.

Vi oppfordret NKAs medlemmer til å søke om midler til å sette i gang sosialt entreprenørskap prosjekter og vi fikk inn 21 gode søknader. Det ble det lagt vekt på at prosjektene som får støtte skal ha et klart potensiale for bærekraftighet, samtidig som det løser en sosial utfordring.  

Utvalgsmøtet ble avholdt den 21. november 2017 og følgende medlemmer har fått tildelt kr 25.000 hver: 

 

SØKER

Prosjekt

Blåfrostfestivalen

I dette prosjektet samarbeider Blåfrost med Stiftelsen RIBO til norsk ungdom som har havnet utenfor aktivt arbeidsliv. Ungdom blir opplært til opp/nedrigg av scener og sikkerhetslogistikk. Slik skapes riggeteam som leies inn av andre arrangører i regionen. www.blaafrost.no

Furuset Bibliotek og aktivitetshus

Prosjektet er et skoleringsopplegg for ungdom som gir opplæring og kunnskap for å kunne gjennomføre egne arrangementer for andre ungdom i området. Etter gjennomføring vil det første kullet kunne leies ut til andre, og skape inntekter og arbeidserfaring. Kunnskapen tilbakeføres til de neste deltagerne, som et alumni-opplegg. http://fubiak.no/

Kongsberg Jazzfestival

Festivalen har i tre år samarbeidet med Fontenehuset omkring arenaen Jazzboksen. De deltar aktivt i opp/nedrigg av scenen, og bærekraft blir oppnådd ved salg av kaffe og tilbehør. Brukerne av Fontenehuset er folk med psykiske plager og som gjennom dette prosjektet kan bidra med praktisk arbeid, mestringsfølelse og gi økt synlighet av Fontenehuset. https://kongsbergjazz.no/fellesskap-i-jazzboksen/

Mablisfestivalen

Festivalen skal sysselsette flyktninger i Stavanger-området på helårsbasis i samarbeid med EMbo (botiltak for enslige mindreårige flyktninger).  De vil produsere egen merch samt lage mat. Dette blir solgt under festivalen, på stands under andre arrangementer rundt om i byen, samt på nettsiden. http://www.mablisfestivalen.no/

Miniøya

Til festivalen i 2018 ønsker Miniøya å starte et samarbeidsprosjekt med en lokal fritidsklubb. Brukerne kommer fra familier med økonomiske eller sosiale utfordringer. Her skal de sammen lage en stor menneskeført marionett, under veiledning av profesjonelle kunstnere som de kan opptre med på festivalen. Installasjonen kan leies ut til andre arrangement, og dermed bli gjenbrukt og gir inntekt til andre prosjekter.  http://minioya.no/

Morodalsfestivalen

Morodalsfestivalen har siden 2014 hatt en egen fotogruppe for utviklingshemmede; Moro Foto. I 2018 fyller festivalen ti år og det skal lages en jubileumsbok som Moro Foto skal produsere. Jubileumsboka skal selges på festivalen og på nett. Prosjektet skaper møteplasser på tvers av sosiale kulturer og funksjonsnivå, gir mestringsfølelse, selvtillit og stolthet. Det vil også være bærekraftig og tjene inn midler til fremtidige prosjekter. http://morodalsfestivalen.no/

ROCKSLO

Prosjektet er arrangøropplæring til unge arrangører med tema som booking, markedsføring, artisthåndtering/backstage, lyd, lys og rigging. Pilotprosjektet har fokus på å lære opp ungdommer som igjen skal leies ut for å lære opp andre ungdommer i skole og/eller fritidsklubber. https://www.rockslo.no/

 
Sparebankstiftelsen DNB har gitt NKA midler som skal bidra til å motivere landets konsertarrangører til å ta et større sosialt ansvar, samt til å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep. Prosjektet Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap støtter opp om NKAs visjon om å skape gode konsertopplevelser til alle!

Mer om prosjektet her


Spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Guri Hummelsund.