#

Nye krav for egenvakthold

15.11.2017

Politidirektoratet har varslet om nye utdanningskrav for egenvakthold fra 1. januar 2018. Dette medfører blant annet en drastisk økning i opplæringstimer, og alle som vil fortsette med egenvakthold må søke om ny tillatelse før 1. januar 2018. 

NKA har jobbet med denne saken i mange år og mener de nye kravene er alt for omfattende- og strenge. Vi jobber nå politisk sammen med andre aktører for å utsette innføringen og redusere timetallet for opplæringen. Vi ber om at medlemmer som ønsker å fortsette med egenvakthold melder tilbake i skjemaet nederst i saken. 

Etter at den siste lovendringen om vaktvirksomhet trådde i kraft 1. april 2012 har NKA ventet på at de nye utdanningskravene for ordensvakt- og vekteropplæring skulle komme. Den nye opplæringen er på totalt 120 timer mens den gamle var på 25 timer. De nye endringene i regelverket er foreslått innført fra 01.01.2018. 
 

De nye endringene oppsummert:

  • Økte krav til ordensvakt og vekterutdanningen
  • Alle virksomheter som har fått godkjent egenvakthold og ordensvakter av politiet, må søke om ny tillatelse før januar 2018 etter nye regler.
  • Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1. januar 2018 etter nye regler.
  • Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører, må fra 1. januar 2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

 

Det er fastsatt overgangsbestemmelser i forbindelse med de nye kravene. For ordensvakter skal de ha gjennomført de nye utdanningskravene innen seks måneder etter 01.01.2018. For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er fristen seks måneder etter at godkjenningen utløper.

Les mer om de nye kravene på Politiets hjemmesider her. 

Brev fra Politidirektoratet til vaktforetakene om forskriftsendringene 

Læreplan- begrenset ordensvaktopplæring

Trekker i nødbremsen

Til informasjon: Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre og medlem av Stortingets justiskomité har uttalt at de nye utdanningskravene ikke blir noe av.

– Her trekker vi i nødbremsen. Jeg kan garantere at det ikke blir noe av disse kravene, sier Frølich til Studvest, som er studentavisen i Bergen.

Les mer om utspillet til Frølich på NHO Reiseliv sine nettsider.