Illustrasjonsbilde: Bygdalarm 2014. Foto: Sandra Jecmenica
Illustrasjonsbilde: Bygdalarm 2014. Foto: Sandra Jecmenica

Sikkerhet ved store arrangement: Kurs i uke 10

20.11.2017

Siden 2011 har Nasjonalt utdanningssenter for samfunnsikkerhet og beredskap (NUSB) arrangert kurs i sikkerhet ved store arrangement i samarbeid med NKA. I uke 10 er det klart for en ny runde og vi oppfordrer våre medlemmer som jobber med store arrangement til å melde seg på. Kurset er nesten helt fulltegnet men de 3 siste plassene er øremerket NKA sine medlemmer så er det bare å hive seg rundt!

Om kurset

Kurset gir deg en god forståelse for sikkerhetsarbeidet som gjøres i forbindelse med store arrangementer. I løpet av kurset vil sikkerhetsplanleggingen for arrangementer gjennomgås fra A til Å, med flere ulike tilnærminger og perspektiver på prosessen. Kurset tar utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer (juli 2017). 

I Norge arrangeres det festivaler og arrangement i stor skala. Vi ligger i verdenstoppen når det kommer til frivillig engasjement, og fellesnevneren er at man ofte plasserer arrangementene på spektakulære steder. Vi har internasjonale båtrace i sørlandsbyer, rockefestivaler på fjelltopper og dansetilstelninger på lektere; alt til stor begeistring- og berikelse for publikum og utøvere. Men glede og begeistring blir fort borte når noe går galt. For å sikre tryggheten best mulig, er det derfor viktig at arrangementet planlegges godt. På dette kurset samles alle aktører som på en eller annen måte jobber med store arrangementer. Her møtes blant annet arrangører, politi, brannmenn, kommuneansatte, vektere og sikkerhetsansvarlige til en ukes fordypning i sikkerhet ved store arrangementer. Sammensetningen av deltakerne gir kurset en unik bredde, og bidrar til at også personer med mye erfaring innenfor arrangementssikkerhet vil ha godt læringsutbytte.

Målgruppe

Kurset er nyttig for alle som deltar i planlegging, gjennomføring eller godkjenning av arrangementer i funksjon som offentlig myndighet eller privat tjenestetilbyder. Eksempler kan være arrangører, politi, brannvesen, kommunenes arrangementsansvarlige, vaktselskaper og leverandører av andre varer og tjenester. Er du usikker på om kurset passer for deg? Ta gjerne kontakt!

Mål for kurset

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte. Kurset baserer seg på DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer, og de gjennomgående temaene er:

 • Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering
 • Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement
 • Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men du bør ha kjennskap til planlegging og gjennomføring av større arrangementer.

Faglig kursinnhold

 • Store arrangementers livssyklus
 • Utforming av arrangementsområdet, herunder infrastruktur, scene, overnatting og tilleggs-aktiviteter
 • Planlegging, herunder risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
 • Regelverk og arrangørens plikter
 • Organisering av sikkerhetsfunksjonen
 • Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
 • Beredskap for alvorlige hendelser
 • Håndtering av publikum og artister
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser

Generelt

Dato: 05.03.2018 - 09.03.2018
Påmeldingsfrist: SNAREST
Kurssted: Norsk Utdanningssenter for Sikkerhet og Beredskap (NUSB), Underlandsveien 9, 1380 Heggedal
Kursavgift: 6 000,- eks. mva*

 

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 11:30, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld mandag, tirsdag og torsdag. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte seg av muligheten til å overnatte, som er inkludert i kursavgiften.

Kursavgiften på kr 6 000,- eks. mva. og inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

*5 NKA-medlemmer får refundert 1000 kr av kursavgiften (NB! Førstemann til mølla, og gjelder en person per. medlem /arrangør). 4 av de rabatterte plassene er fylt opp.

Påmelding

Forespørsler om kurset og påmelding rettes til kursleder Johan Stenshorne

Kursoversikt NUSB