#

Open Club Day 2018 - First European edition

03.11.2017

Vi oppfordrer norske spillesteder til å delta i den første utgaven av den europeiske kampanjen Open Club Day. Lørdag 3. februar 2018 vil spillesteder over hele Europa invitere publikum til å oppleve sitt spillestedet på en ny og annerledes måte. Målet med kampanjen er å sette fokus på- og anerkjenne helårsarrangørene, som de nødvendige kulturelle bærebjelkene de er. Det er allerede påmeldt spillesteder fra over 10 europeiske land.

Open Club Day...

Gjennom kampanjen Open Club Day oppfordres spillesteder over hele Europa til å invitere publikum til å oppleve sitt spillestedet på en ny og annerledes måte. Spillestedene kan nå mennesker som ikke nødvendigvis er storkonsumenter av live-musikk, men som er nysgjerrig og ønsker å vite mer. Deltakere på Open Club Day kan få et eksklusivt innblikk i hvordan spillestedene arbeider gjennom døgnet, for å legge til rette for magien som skapes på scenen. Hva som foregår backstage og i kulissene er for mange en helt ukjent verden. Spillestedene som deltar i kampanjen kan selv bestemme hvordan de ønsker å forme denne dagen og om man skal rette seg mot en spesifikk målgruppe. Relevante aktiviteter kan være:

  • Guidet omvisning
  • Aktiviteter for barn/unge
  • Seminar/workshops
  • Sammenkomst for de frivillige som er tilknyttet spillestedet
  • Show-case konserter med lokale up-and-coming artister
  • Invitere lokale myndigheter og politikere til samtale om utfordringer og muligheter

For mer inspirasjon, se i infobrosjyre nederst i artikkelen.

 

...oppfordrer til dialog

Det overordnede målet med kampanjen er å sette fokus på helårsarrangøren, som den kulturelle hjørnesteinen i lokalsamfunnet, ovenfor naboer, øvrige innbyggere, offentlige myndigheter og politikere.

 

...og setter fokus på viktigheten av spillesteder i Europa

Spillesteder har mange utfordringer de må håndtere, det være seg krav/lover fra offentlige myndigheter, publikumsutvikling, by/regionsutvikling, usikker økonomi osv. Samtidig har de en vital rolle i utviklingen av nye artister, skape bredde og gi fantastiske konsertopplevelser til publikum. Med en europeisk Open Club Day ønsker man å oppnå positive ringvirkninger på nasjonalt og regionalt nivå ved å gi en annerkjennelse til spillestedene som de kulturelle bærebjelkene de er.


Hvordan tar man del i Open Club Day?

Alle som å delta på Open Club Day må registrere seg for å bli synlige på kampanjen sin nettside. Etter registrering får man tilsendt en kommunikasjonspakke som man kan bruke til markedsføring av dagen.

Registrer spillested

Mer info om Open Club Day:

 

Har du spørsmål angående Open Club day? Kontakt prosjektansvarlig i NKA, Anders Tangen.

 

Hvem står bak?

Det er den europeiske nettverksorganisasjonen Live DMA som står bak kampanjen. Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale organisasjoner. Live DMA har til mål å dele erfaringer og ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessene for livemusikk sektoren i Europa. Nettverket består av 17 medlemmer i 13 land, som tilsammen taler på vegne av mer enn 2500 spillesteder og festivaler - og nettverket er i stadig økning. Norske Konsertarrangører er en av de 17 medlemsorganisasjonenen i nettverket.