#

Ny rapport om kulturmoms lansert!

02.03.2017

Norske Konsertarrangører (NKA) har sammen med GramArt bestilt en rapport fra PWC i Bergen for å utrede konsekvensene av å innføre en såkalt kulturmoms i Norge. Rapporten ble lansert på by:Larm 2. mars.

NKA og GramArt har med dette initiativet ønsket å finne ut av hvordan en kulturmoms vil slå ut for våre medlemmer, det vil si for utøvende artister og konsertarrangører.
 

Dette som følge av at NKA og GramArt ser at både arrangørleddet og utøverleddet i musikkbransjen henger tett sammen, og at innføring av kulturmoms kan gi både gunstige og ugunstige effekter for begge ledd. Vi mener at det er viktig å stå sammen i arbeidet rundt dette for å få en helhetlig vurdering av problemstillingene. Videre ønsker vi å få på bordet et grundig og godt tallmateriale som grunnlag for de vurderinger og konklusjoner som eventuelt skal gjøres i spørsmålet knyttet til kulturmoms.
 
Rapporten ble lagt frem på by:Larm 2. mars under NKAs seminar "Kulturmoms - Er tiden inne?" 
 
Last ned presentasjonen til PwC som la frem rapporten på by:Larm her.
Les mer om Ballades dekning av saken her.
Rapporten "Kulturmoms - en god ide?" fra Vassdal & Eriksen (2012) finner du her.