Nesten 1000 kvinner i norsk musikkbransje krever nulltoleranse for seksuell trakassering. Bildene i saken er ikke knyttet til enkelthistoriene. FOTO: Bildekollasj
Nesten 1000 kvinner i norsk musikkbransje krever nulltoleranse for seksuell trakassering. Bildene i saken er ikke knyttet til enkelthistoriene. FOTO: Bildekollasj

#nårmusikkenstilner

23.11.2017

Norske Konsertarrangører stiller seg bak oppropet #nårmusikkenstilner og vil rette en stor takk til alle som har stilt opp og delt sine historier. Vi mener at denne kampanjen bidrar til å løfte frem et svært alvorlig samfunnsproblem. Nå er det viktig at en samlet musikkbransje tar dette på alvor og sammen setter i gang nødvendige tiltak.

I de siste dagene har det foregått et opprop blant kvinner i uteliv- og musikkbransjen i Norge mot seksuell trakassering, overgrep og diskriminering. Totalt 992 kvinner har foreløpig deltatt i #nårmusikkenstilner og mange har delt rystende og svært alvorlige historier, der et utvalg ble publisert i Aftenposten 22.11.2017.

- Vi er sjokkert over omfanget, og vi mener at dette tyder på en ukultur noen steder i bransjen, som ikke kan aksepteres, sier Torbjørn Heitmann Valum, daglig leder i Norske Konsertarrangører.

NKA er i dialog med andre bransjeaktører om å gå sammen om felles tiltak. Vi er i tillegg medlem av nettverket Balansekunst som kontinuerlig jobber for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv. 

Les oppropet i Aftenposten

Opplever- eller har du opplevd trakassering eller overgrep?

Det er ikke for sent å si ifra og vi håper at denne kampanjen kan motivere- og gjøre det lettere. Husk at arbeidsgiver etter likestillingsloven har plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er viktig å dele historiene sine, men det er også viktig å melde fra: Varsle arbeidsgiver/utdanningsinstitusjon, snakk med noen du stoler på som kan støtte deg i prosessen eller kontakt fagforeningen din. Du kan også få hjelp av Likestillings- og diskrimineringsforbudet.


For kommentarer kontakt daglig leder eller kommunikasjonsansvarlig.