Illustrasjonsbilde fra deler av campen til Vinjerock-festivalen i Jotunheimen 2016. Foto: Joakim Mangen
Illustrasjonsbilde fra deler av campen til Vinjerock-festivalen i Jotunheimen 2016. Foto: Joakim Mangen

Festivalcamping og tolkning av alkoholloven

21.11.2017

Mandag 21.11.17 sendte Politidirektoratet (POD) ut en pressemelding med overskriften "Medbrakt alkohol kan ikke lengre nytes på russetreff". Aftenposten omtalte samme sak 19.11.17 - der det bl.a. kom frem at musikkfestivaler kan risikere forbud mot medbragt alkohol på festivalcamping. Etter disse sakene har vi fått mange henvendelser fra arrangører over hele landet som stiller seg undrende til hva som skjer. Vi har kontaktet Politidirektoratet (POD) for å få nødvendige avklaringer rundt brevet som nylig ble sendt til politidistriktene om tolkning av alkoholloven. Det er ingen tvil om at en endret praksis for skjenking på festivalcamping vil skape mange utfordringer for lokale politimyndigheter, arrangører og publikum.

«Tidenes største innskrenkning av skjenkepraksis - og det med en justisminister fra FrP» , sier Torbjørn Valum, daglig leder i Norske Konsertarrangører.


Denne saken startet med en presisering av gjeldende regelverk for medbragt alkohol inne på arrangementsområder, for å samkjøre politiets praksis på håndtering av løyver til russearrangementer. Så ser det ut som om POD har ment at det er behov for å behandle alle festivaler likt, og at det dermed må endres praksis for hele festivalfeltet. I forarbeidet til POD har det derimot aldri handlet om noe annet enn arrangementsområder, og det er da en uforholdsmessig endring å skulle inkludere alt av festivalcamping og parkeringsplasser i denne innstrammingen. Dette er ikke gjennomtenkt i det hele tatt fra POD eller Justisdepartementet, og implikasjonene er helt ut av proporsjon med intensjonen i prosessen.   

 

Det er ingen tvil om at en endret praksis for skjenking på festivalcamping vil skape mange utfordringer for lokale politimyndigheter, arrangører og publikum.

 

Venstre-leder Trine Skei Grande har også engasjert seg i saken og ber justisministeren forhindre at det i praksis kan bli forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper. Foreløpig er vi ikke kjent med at justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har svart på henvendelsen. 

 

Vi har bedt POD om å bekrefte om dette virkelig er riktig ment, og vi krever en ordentlig redegjørelse for hvordan dette er tenkt å håndheves i praksis. Vi venter på svar og vil komme tilbake med mer informasjon.  

 

Les pressemeldingen fra PoD

Les artikkelen i Aftenposten

Les brevet fra POD

Les spørsmål fra Trine Skei Grande