#

Husk viktige søknadsfrister - gratis veiledning for medlemmer

10.08.2016
Hvordan blir søknaden best mulig? Vi tilbyr våre medlemmer en unik søknadsveiledning fra vår nye kursleder og mangeårig Kulturådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand. Ingen har lest og behandlet flere søknader om arrangørstøtte, og få vet bedre hva som må til for å skille seg ut i bunken.

Vi tilbyr våre medlemmer en time med søknadsveiledning. Påmeldingsfrist fredag 26. august.
 


Kommende frister

Ordning Lenke Frist
Musikkutstyrsordningen (MUO) www.musikkutstyrsordningen.no 1. sept
Music Norway: UDs reisetilskudd www.stikk.no 1. sept
Nordisk Kulturfond www.nordiskkulturfond.org 1. sept
Sparebankstiftelsen DNB www.sparebankstiftelsen.no 1. sept
Momskompensasjon  www.lottstift.no 1. sept
Norske Kulturråd: Musikkfestivaler www.kulturradet.no 2. sept
Norske Kulturråd: Arrangørstøtte www.kulturradet.no 2. sept
Norske Kulturråd: Bestillingsverk musikk www.kulturradet.no 2. sept
Norske Kulturråd: Andre musikktiltak - prosjektstøtte www.kulturradet.no 2. sept
Norske Kulturråd: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer www.kulturradet.no 2. sept
Norske Kulturråd: Aspirantordninga www.kulturradet.no 2. sept