#

TONO-rapportering 1. halvår klubber og studentarrangører

25.06.2016
NKA er i forhandling med TONO om ny avtale for våre medlemmer. Målet er en god avtale for alle våre medlemmer, men avtalen er fremdeles under forhandling. Inntil videre blir de to avtalene vi har hatt tidligere; studentavtalen og klubbavtalen forlenget til å gjelde dette halvåret. Som tidligere må klubb/helårsarrangørene bruke skjema for klubbavtalen og studentarrangørene må bruke skjema for studentavtalen. Rapporteringsfrist er 31.08.2016 for begge avtalene.

KLUBBAVTALEN  (klubb/helår) 2016 - 1. HALVÅR

For første halvår skal det rapporteres både for små konserter, store konserter og eventuelt bakgrunnsmusikk på samme rapportskjema. For nye medlemmer gjelder TONO avtalen kun fra og med dere er blitt medlemmer med mindre noe annet er avklart. Tidligere konserter må være gjort opp med TONO.             

Hovedtrekk ved TONO-avtalen klubber/spillesteder i 2016:

  • Små konserter:  0 - 50.000 i bruttobillettinntekt per konsert eller under 500 besøkende ved gratiskonserter. Arrangørene betaler kr. 315,- pr. konsert, mot kr. 600 i vanlig tariff (minimumstariffen til TONO. Denne tariffen stiger suksessivt i takt med billettinntekten. (Se under fanen konserter på denne siden her
  • Store konserter: konserter med brutto billettinntekter over kr. 50.000 per konsert. Arrangørene betaler 3 % av billettinntektene. For konserter/festivaler uten billettinntekt og med over 500 besøkende skal det betales kr. 2 per besøkende. 
  • Bakgrunnsmusikk: Klubber som er medlem i Norske Konsertarrangører har rabatt på Tonoavgiften for bakgrunnsmusikk dersom dere benytter det på åpningsdager som det ikke er konsert (dvs. at dager det er konsert, betaler man ikke for bakgrunnsmusikken). Man betaler da kr. 15 per dag.

Rapportering

Rapportskjema kan lastes ned nedenfor. Arrangørene fyller inn informasjon, lagrer og sender skjemaet til Norske Konsertarrangører på e-post til:mariann@konsertarrangor.no

Rapporteringskjemaet består av flere ark. På framsida skal kun kontaktinfo fylles inn, samt underskrift og fakturainfo. Tallene fra de andre arkene overføres automatisk til den første siden.

På de andre arkene skal man fylle inn dato, lokale, artister og antall besøkende og TONO-avgift beregnes automatisk. Vær oppmerksom på at artister må fylles ut under arket på små konserter da regnearket bruker denne kolonnen til å beregne antall små konserter. 

Basert på innsendte opplysningene på rapportskjema blir det generert en faktura fra NKA. Det er derfor svært viktig å holde rapporteringsfristen. Husk å oppgi fakturaadresse om denne er ulik adressene til klubben og e-post adresse som fakturaen blir sendt til.

Alle studentarrangører som er medlem i Norske Konsertarrangører (NKA) får i 1. halvår 2016 30% rabatt på regulær musikkanvendelse, såkalt ÅRSDRIFT, og 15% rabatt på studentuker/Festivaler (unntak er Uken i Bergen, Uka i Ås og Uka i Trondheim). TONO avalen for studentarrangører tar utgangspunkt i TONO sine satser, men med rabatt.

Denne runden skal faktiske tall for aktivitet i 1. halvår 2016 danner grunnlaget for TONO-vederlaget dere skal betale. Det faktiske antall konserter og brutto billettinntekter eller antall publikum, samt kafé, diskotek/studentkro og kino, skal fylles inn i de vedlagte skjemaene. 

Brukerveiledning 

  • Tallene dere skal fylle ut i de vedlagte skjemaene er faktiske tall 1. halvår. les nøye og fyll ut så rett som mulig. Der det er gratis konserter, skal det fylles ut antall besøkende. Der det er billettinntekt, skal en bruke gjennomsnitt billettinntekt per arrangement.
  • Det er ulike tariffer for konserter ut fra brutto billettinntekt. Plasser konsertene i riktig tariffgruppe (inntil 16.700 kr, mellom 16.700 kr og 50.200 kr osv.)
  • Dere fyller ut 1 skjema for årsdrift og 1 skjema for uke drift (om dere har hatt det)
  • Bruttobillettinntekt er billettinntekt før dere har trukket fra utgiftene deres. ”Gjennomsnittlig» brutto billettinntekt per arrangement” er da den summen dere får når dere legger sammen alle brutto billettinntekter og deler summen på antall konserter innen de forskjellige tariffgruppen
  • På ”Uka”-skjemaet skal det under serveringssted kun føres opp steder som ikke normalt har servering, for eksempel festivaltelt osv.

Bruk rapportskjemaene under og fyll i tillegg ut konsertene /diskoene inn i exel skjemaet

Oversikt konsert/disko

I tillegg minner vi om at musikkrapporten skal sendes inn til TONO med jevne mellomrom. Ved å fylle ut musikkrapporten sikrer du at rett komponist eller opphavsperson mottar Tono vederlaget de har krav på.  Musikkrapport kan du laste ned på denne linken under og sende direkte til TONO.

Last ned rapporteringsskjema for konsert/dans