01.01.0001
Norske Konsertarrangører er i forhandling med Tono om en ny rammeavtale som skal kunne dekke alle våre medlemmer. Vi jobber hardt med å lande en så god rabattavtale som mulig. For å få til det er vi avhengig av gode nøkkeltall. Vi ber om at dere setter av tid til en kort undersøkelse som blir behandlet anonymt.