03.01.2015
Norske Konsertarrangører og Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) arrangerte 1.-5. desember for tredje året på rad høstkurs i sikkerhet ved store arrangement. Under kyndig veiledning av erfarne kursholdere, fikk ni konsertarrangører muligheten til å fordype seg i arrangementsikkerhet i en hel uke. Etterspørselen etter kurset er stort og en ny sjanse dukker opp i mars.

Kurset retter seg mot alle sentrale aktører rundt et stort arrangement og bygges opp rundt to reelle caser. Deltakerne jobber tett i grupper sammensatt av myndighetspersoner, politi, brannvesen, vaktselskap og arrangører og får således belyst og diskutert tema fra alle sider. Kurset tar utgangspunkt i Veileder for sikkerhet ved store arrangementer og noen av landets fremste fagpersoner på feltet holder forelesningene. Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte.

Norske Konsertarrangører merker en stadig økt interesse for kurset og kunne stolt fortelle at det denne runden var helt fulltegnet. Kursleder fra NUSB, Johan Stenshorne forteller at de måtte si nei til flere deltakere.

Da er det godt at det ikke er lenge til neste kurs – som blir i uke 13, mars 2015. 

Påmeldingen er nå åpnet, og det gjelder å være rask med å melde seg på om man vil være sikret plass.

- Dette er en gyllen sjanse for ulike aktører til å komme sammen, diskutere problemstillinger og få en unik innsikt i hvordan hverandre tenker, sier NKAs kursleder Svein-Egil Hernes (bildet under), som sammen med Stenshorne fungerer som kursansvarlig.

SveinEgil

- Vi har troen på at dette kurset vil føre til tryggere arrangement fra alle hold, samt bevisstgjøring og dialog mellom ulike aktører, sier Hernes og Stenshorne samstemt.

NKA stiller 5 rabatterte plasser til rådighet for våre medlemmer da vi ønsker at flest mulig som driver med store arrangement skal delta på dette kurset. Kursavgiften inkluderer kurs i fem dager (mandag til fredag) samt kost og losji og kursmateriell.

Kurstema er:
• Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
• Regelverk og arrangørens plikter
• Organisering av sikkerhetsfunksjonen
• Utforming av arrangementsområdet (infrastruktur, scene, midlertidige konstruksjoner, m.m.)
• Publikum og artister
• Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
• Beredskap for alvorlige hendelser
• Øvelser

Praktiske detaljer:
Dato og tid: Uke 13 
Oppstart: mandag 23.mars kl 12.00 
Avsluttes: fredag 27.mars kl 12.00

Sted: Nasjonalt utdanningssenter for sikkerhet og beredskap, Heggedal (Asker)

Kursavgiften: ordinær 6.000,- inkl. kost, losji og kursmateriell.*

For spørsmål om pris, fasiliteter og andre administrative forhold ved kurset, ta kontakt med kursleder fra NUSB, Johan Stenshorne, 909 84 227/ Johan.Stenshorne@dsb.no

*5 NKA-medlemmer får refundert 1500 kr av kursavgiften (NB! Førstemann til mølla).

Husk å merke påmeldingen «NKA-medlem».

Noen av tilbakemeldingene etter kurset i desember: 

«Kunnskapsrike forelesere med god fremføringsevne»

«Flott kurs og spennende deltakerkombinasjon!»

«Tusen takk for en fantastisk lærerik uke. Jeg har hatt mange aha-opplevelser igjennom uka og drar hjem med et helt nytt syn på store arrangement!»

«Er meget fornøyd med kurset. Kunne gjerne holdt på en uke til!»

«Vanvittig bra og læringsrikt!!»

”Svært fornøyd!”

«Fikk en større forståelse for andres ståsted og behov i forhold til planlegging og gjennomføring.»

”Veldig bra og lærerikt kurs. Fin sammensetning av deltakere med forskjellig bakgrunn, noe som gjør spesielt gruppearbeidene veldig interessante og lærerikt”

«Et kurs som har gitt meg en økt totalforståelse ved større arrangementer opp i mot roller, ansvar, sikkerhet og organisering.

108

109

115

121

123

136