#

16.02.2015
2014 var et fantastisk og begivenhetsrikt år for Norske Konsertarrangører (NKA). Landsmøte, nytt navn, medlemsrekord og rekordaktivitet med kurs og seminarer. Om du ønsker å være medlem også i 2015, er tiden inne for å fornye medlemskapet. Vi har laget et enkelt skjema vi ber dere fylle ut så raskt som mulig. Dette vil danne grunnlag for kontingenten for 2015, og dere vil motta faktura fortløpende.

NKAs landsmøte vedtok i 2014  at kontingenten for 2015 -2016 skal baseres på total brutto omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår. Satsene for 2015 er i henhold til landsmøtevedtaket.

Med total brutto omsetning menes alle inntekter, inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet.

Vi ber dere fylle ut alle feltene ettersom vi er svært avhengige av realistisk tallmateriale i vårt arbeid opp mot offentlige myndigheter, forskning, medlemsavtaler og støtteordninger.

Kontingentsatser for 2015

Nivå Grunnlag: brutto omsetning (siste avsluttede regnskapsår) Sats
1 0 - 500 000 500
2 500.000 - 1 million 1500
3 1 million - 4 millioner 4500
4 Over 4 millioner 6500

Send oss ditt årsregnskap 
Vi utreder muligheten for å søke momsrefusjon på vegne av medlemsmassen og oppfordrer derfor medlemmene til å sende oss årsregnskapet når dette er klart (gjerne digitalt). 

Hvorfor være medlem i Norske Konsertarrangører?
Norske Konsertarrangører er konsertarrangørenes interesseorganisasjon. Vår visjon er: Gode konsertopplevelser til alle!

Vi jobber kontinuerlig med å hjelpe medlemmene til å skape gode konsertopplevelser i trygge rammer. Dette gjør vi gjennom våre kjerneområder: interessepolitikk, medlemsservice og kompetansehevende tiltak og arrangørutvikling.

Medlemsfordeler
Norske Konsertarrangører arbeider med å bedre rammebetingelser for våre medlemmer, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i videste forstand. I tillegg er det en rekke konkrete fordeler med å være medlem i NKA:

• Gratis kurs hos deres klubb/festival
• Fagrådseminarer og andre faglige samlinger
• Bøker, publikasjoner og nyhetsbrev
TONO-avtale med god rabatt (gjelder klubber og studentarrangører)
• Frifond
• Gratis rådgivning og billig juridisk tjeneste
• Møteplasser og utvekslingsordninger
• Andre medlemstilbud