#

Debatt: «Hvem tar risikoen?»

04.12.2014
Det har i hele høst vært en debatt knyttet til musikernes honorarsatser og arrangørers økonomiske hverdag. Norske Konsertarrangører inviterer til debatt på by:Larm 2015 der vi presenterer et panel bestående av representanter fra ytterpunktene i debatten, samt lederne fra de store musikkorganisasjonene

Hvem tar risikoen?

Hvem tar risikoen ved en konsert? Har ikke musikerne rett på god lønn som alle andre næringsdrivende? Skal konsertarrangører betale faste satser uten å sikre at de selv får dekket sine kostnader? Hva har dette å si for konserttilbudet her til lands? Har publikum og deres betalingsvillighet noe å si? Debatten har pågått i hele høst, senest i dag på ballade.no.

Utgangspunkt for debatten er at Musikernes Fellesorganisasjon tidligere i år lanserte en anbefalt minimumssats for honorar for sine medlemmer. Dette fikk mange konsertarrangører til å reagere kraftig ettersom de selv må tenke på egen økonomi og hvilke arrangement som svarer seg rent økonomisk. Arrangørene mener at honorarnivået hører sammen med antall publikummere og artistens attraktivitet i markedet. Artistene på sin side mener de fortjener en anstendig lønn som alle andre yrkesgrupper.

På by:Larm setter vi temaet på dagsorden og inviterer til paneldebatt på torsdagen.

Her vil vi invitere et panel bestående av representanter fra ytterpunktene i debatten, samt lederne fra de store musikkorganisasjonene. Vi spør ganske enkelt: «Hvem tar risikoen? Hvordan kan vi samarbeide for å sikre at både artister og arrangører anerkjennes og overlever?»

Lederne i Norske Konsertarrangører, Musikernes Fellesorganisasjon og GramArt er allerede bekreftet.


Har du sterke meninger om dette?
Send oss gjerne dine tanker, frustrasjoner og innspill på post@konsertarrangor.no slik at vi sørger for at dette kommer med i diskusjonene.